Beëdiging Ivo Opstelten

Mr. I. W. Opstelten (1944, VVD) wordt met ingang van 4 november 2009 waarnemend
burgemeester in Tilburg. Zijn benoeming is een vervolg op het terugtreden van de heer Vreeman.

De heer Opstelten wordt vandaag, woensdag 4 november, om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tilburg beëdigd door de Commissaris van de Koningin, de heer Van de Donk.

Het programma is als volgt:
19.30 uur Woord van welkom door mevrouw Frenk, plaatsvervangend raadsvoorzitter
19.35 uur` Toespraak Commissaris van de Koningin
19.50 uur Beëdiging waarnemend burgemeester (incluis fotomoment)
20.00 uur Kort woordje waarnemend burgemeester
20.10 uur Sluiting raadsvergadering, laatste fotomoment (geen vraaggesprekken)
20.15 uur Informele kennismakingsbijeenkomst koffiekamer, niet toegankelijk voor de
leden van de pers