Begeleid werken

Er zijn verschillende manieren om de samenwerking met Diamant-groep Talent&Werk aan te gaan. Eén hiervan is Begeleid Werken. In dit geval komt de medewerker bij u in dienst tegen een regulier salaris, bijvoorbeeld het cao-loon. U ontvangt een loonkostensubsidie en een intensieve begeleiding op de werkplek door een jobcoach.

Loonkostensubsidie
U ontvangt de loonkostensubsidie, zolang de medewerker hiervoor geïndiceerd is. Deze subsidie varieert van 30% tot 80%. In de praktijk kan dit betekenen dat uw medewerker fulltime aanwezig is, terwijl u slechts 70% van de loonkosten betaalt. De loonkostensubsidie wordt bepaald aan de hand van de ‘loonwaarde’ van een medewerker. U ontvangt de subsidie ook over de werkgeverslasten.

Intensieve ondersteuning
Elke medewerker die via Talent&Werk ‘begeleid werkt’, heeft een jobcoach. De jobcoach doet er alles aan om te zorgen dat uw medewerker zich binnen uw organisatie snel thuis voelt. Hij staat uw medewerker met raad en daad bij, tot het moment waarop deze het werk naar uw tevredenheid uitvoert. In deze periode is de jobcoach ook voor u beschikbaar voor advies en ondersteuning. Pas als alles naar wens verloopt, wordt het aantal contacten teruggebracht.

Geen financieel risico bij ziekte
Wordt uw medewerker ziek, dan ontvangt u de brutoloonkosten (excl. toeslagen) tijdens ziekte vanaf de eerste dag terug. Het aantal medewerkers heeft geen impact op de berekening van uw gedifferentieerde WIA-premie. Deze twee maatregelen – samen de ‘No-riskpolis’ – geven u extra financiële zekerheid en maken het voor u extra aantrekkelijk om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met een medewerker via Diamant-groep Talent&Werk.

Enkele praktische zaken
Bij Begeleid Werken bepaalt u zelf of u de arbeidsovereenkomst aangaat voor bepaalde of onbepaalde tijd. Mocht het dienstverband eindigen zonder dat dit de medewerker te verwijten is, dan biedt de Diamant-groep de medewerker een andere werkplek aan.

Meer informatie
Wilt u weten wat Diamant-groep Talent&Werk voor uw organisatie kan betekenen? Maak een afspraak met één van onze jobhunters: 013 46 41 140. Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden.