Benieuwd naar de geschiedenis van je familie of buurt?

Regionaal archief tilburg

Hoe doe je historisch onderzoek naar je eigen familie of woonomgeving? Hoe leer je oud schrift? Regionaal Archief Tilburg biedt daarvoor cursussen aan: stamboomonderzoek, onderzoek je woonomgeving en oud schrift.

Het lesmateriaal wordt grotendeels via een digitale leeromgeving aangeboden. De cursus Familiegeschiedenis loopt vrijwel volledig via de website. Voor deelname aan de cursussen is het nodig dat je over digitale vaardigheden beschikt.

Stamboomonderzoek

Nieuwsgierig naar je familiegeschiedenis? Ga aan de slag met je stamboom. Breng je voorouders in beeld en leer de verhalen kennen die de documenten vertellen. Leer in een reeks van zes bijeenkomsten je weg te vinden in het archief en op internet (6 bijeenkomsten op woensdagmiddag. Start op 1 oktober).

Oud Schrift

Wie historisch onderzoek doet, krijgt – naarmate je verder teruggaat in de tijd – te maken met handgeschreven documenten en afwijkend taalgebruik. In deze beginnerscursus leer je vaardigheden om die handschriften te lezen en begrijpen (6 bijeenkomsten op woensdagmiddag. Start Oud Schrift voor gevorderden: 7 oktober, start Oud Schrift voor beginners: 20 januari 2016).

Onderzoek je Woonomgeving

Nieuwsgierig naar het verhaal van een huis of wijk? Op zoek naar de herkomst van het hoekje grond van je opa? In vier bijeenkomsten leer je bronnen op internet kennen en in het archief o.a. kadaster, bouw- en notarisarchieven gebruiken voor je onderzoek (4 bijeenkomsten op donderdagmiddag. Start op 7 januari 2016).

Familiegeschiedenis

Een van je familieleden is startpunt voor onderzoek. Zoeken gebeurt via diverse historische bronnen, met een verhaal over die persoon als eindwerkstuk. De opdrachten, instructie en terugkoppeling zijn digitaal. Je krijgt online feedback op je opdrachten van docenten én medecursisten. Je ontmoet ze tijdens minimaal twee bijeenkomsten. Deze cursus geeft Regionaal Archief Tilburg in samenwerking met het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch (Start op 7 november in het BHIC in Den Bosch).

Locatie (behalve Familiegeschiedenis): Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg

Meer informatie en aanmelden via de website van het Regionaal Archief Tilburg.