Bergland Kliniek gaat op in St. Elisabeth

De Bergland Kliniek wordt geïntegreerd in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en houdt op te bestaan als zelfstandige organisatie. De wettelijke regelgeving is de laatste jaren zodanig gewijzigd, dat het niet langer nodig is de Tilburgse kliniek met marktgerichte zorgactiviteiten losgekoppeld te houden van het ziekenhuis.

De integratie betekent dat vrijwel alle activiteiten in de karakteristieke villa worden voortgezet, onder de vlag van het St. Elisabeth Ziekenhuis. De integratie heeft geen gevolgen voor de medewerkers. Alleen Travel Care voor reizigersvaccinaties stopt per 1 juni.

Patiënten kunnen onveranderd in de St.Elisabeth-locatie Bergland Kliniek aan de Berglandweg terecht voor:
– Esthetische Chirurgie. Bel voor afspraken met 013-5393750.
– Hersteloperaties van sterilisaties bij mannen. Bel voor afspraken met 013-5393600.
– Besnijdenis van jongens. Bel voor afspraken 013-5393600.

Onlangs is het nieuwe Spatadercentrum Brabant van het St. Elisabeth Ziekenhuis gestart met het houden van spreekuren in de Bergland Kliniek. Bel voor afspraken 013-5393639.
 
Ook de volgende activiteiten blijven bestaan, maar deze worden voortgezet in het St. Elisabeth Ziekenhuis:
– Twintig weken echo’s. Bij de zorgeenheid Gynaecologie, Verloskunde & Fertiliteit. Bel voor afspraken 013-5393700.
– Stoppen met roken. Bel voor afspraken de poli Longziekten 013-5392431.

De Bergland Kliniek is destijds opgezet met vier doelen:
– betrokken zijn bij marktontwikkelingen in de zorg;
– ervaring opdoen met commerciële zorg;
– onderdak bieden aan ondernemende specialisten;
– met alle ervaringen bijdragen aan de ontwikkeling van het St. Elisabeth Ziekenhuis.

De Bergland Kliniek heeft zo de afgelopen vier jaar op succesvolle wijze een aantal zorgproducten in de markt gezet. Nu het mogelijk is om binnen het St. Elisabeth marktgericht en commercieel te werken, is gekozen voor het integreren van de Bergland Kliniek in het ziekenhuis. Hierdoor worden doelmatigheid en effectiviteit vergroot.

De ervaringen van de aan de Berglandweg gevestigde Bergland Kliniek hebben onmiskenbaar bijgedragen aan de toegenomen efficiency binnen het St. Elisabeth Ziekenhuis. De Bergland Kliniek heeft zich voor het ziekenhuis ontwikkeld tot hét kenniscentrum voor marktgerichte gezondheidszorg. Deze functie zal nu breder binnen het St. Elisabeth worden ingezet.