Bewegen goed voor het overleven van baarmoederkanker

Gezonde voeding, meer bewegen en afvallen tot een normaal lichaamsgewicht zijn belangrijke factoren die de overleving bij baarmoederkanker beïnvloeden. Ook patiëntenverenigingen en media kunnen een belangrijke rol spelen bij de voorlichting over het belang van verbetering van leefstijl om de kans op baarmoederkanker te verminderen. Dit en meer concludeert gynaecologisch oncoloog mw. Dorry Boll in haar proefschrift, waar ze op 20 december 2013 op promoveert.

Baarmoederkanker komt steeds vaker voor, met name bij vrouwen van 60 jaar en ouder. In 1990 waren er in Nederland 1000 gevallen van baarmoederkanker, terwijl dit aantal in 2010 blijkt te zijn verdubbeld. De komende jaren wordt een verdere toename verwacht. De verklaring voor die groei heeft deels te maken met leefstijl. Gynaecoloog-oncoloog Dorry Boll onderzocht de ontwikkeling van  baarmoederkanker onder Nederlandse vrouwen in de periode sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw. In haar studie, waarop zij op 20 december 2013 promoveert, zijn meer dan 30.000 vrouwen met baarmoederkanker betrokken. Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse kankerregistraties.

Kwaliteit van leven
Uit het onderzoek blijkt dat maar een relatief kleine groep vrouwen lijdt aan een ongunstige vorm van baarmoederkanker of een ver gevorderd stadium van die ziekte heeft. In die groep blijkt de sterfte onverminderd hoog. De inspanningen moeten voor deze groep worden gericht op toepassing van meer uitgebreide vormen van chirurgie, meer nabehandeling met chemotherapie, radiotherapie en het inzetten van nieuwe behandelingen zoals target therapie en immuun modulatoren. Echter, een groot deel van de vrouwen is te oud en fragiel om dergelijke behandelingen goed te verdragen. De kwaliteit van leven en beheersbaarheid van de ziekte moeten dan de belangrijkste leidraad worden voor de keuze van behandeling.

Bevorderen van gezond gedrag
De grootste groep vrouwen heeft echter een vorm van baarmoederkanker die een goede prognose heeft en goed behandelbaar is. Maar deze vrouwen blijken vaak te dik, lijden vaker aan suikerziekte en hebben te kampen met hart- en vaatziekten. Het te dik zijn belemmert het herstel na de behandeling van de baarmoederkanker. Deze sterk met leefstijl samenhangende factoren blijken vaker het overlijden van deze vrouwen te veroorzaken dan de baarmoederkanker zelf. “Daarom geef ik de krachtige aanbeveling aan gynaecologen om bij vrouwen met baarmoederkanker juist aandacht te schenken aan het bevorderen van gezond gedrag. Gezonde voeding (minder vet en minder suiker), meer bewegen en afvallen tot gezond gewicht beïnvloeden in belangrijke mate de overleving na baarmoederkanker.”, aldus Boll.

Dorry Boll is werkzaam in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en maakt deel uit van Gynaecologisch Oncologisch Centrum Zuid (www.GOCZ.nl). Zij is gespecialiseerd in de (operatieve) behandeling van kanker bij vrouwen waaronder baarmoederkanker. Naast haar praktijk in het ziekenhuis is zij nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op dit terrein in samenwerking met nu nog het Integraal Kanker Centrum Zuid Nederland (IKZ) en binnenkort Integraal kanker centrum Nederland (IKNL).