Nieuws

wonenbreburg
Let op! Dit artikel is al 1574 dagen oud en wellicht niet meer relevant

BLOG: WonenBreburg helpt bij aan verkorten van wachttijd voor woning

In Breda en Tilburg gaat WonenBreburg tot 2021 1.000 sociale huurwoningen bouwen. Dit zijn woningen voor mensen met recht op huurtoeslag. Hiermee vergroten we de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor mensen die dat nodig hebben, en worden de wachttijden voor een betaalbare, sociale huurwoning korter. Om deze nieuwbouw te kunnen betalen, gaan we onze vrije sector huurwoningen en commerciële bedrijfsruimten stapsgewijs verkopen. Lees meer in de blog van Aline Zwierstra, bestuurder WonenBreburg.

Bouwen-bouwen-bouwen

Ik ben zeer verheugd dat we weer volop gaan bouwen. Om enkele projecten te noemen: de eerste, schitterende nieuwe sociale huurwoningen zijn onlangs al in Driesprong en De Lage Kant in Breda opgeleverd. In Tilburg is de bouw van Clarissenhof, Rosmolen en het Wagnerplein gestart. En de voorbereidingen lopen nu voor de bouw aan de Lage Kant, de Leijstraat en aan de Vogelenzanglaan in Breda. Daarnaast gaan we de verkoop van goedkope huurwoningen onder de huurtoeslaggrens sterk terugbrengen. Zo blijven deze beschikbaar voor de woningzoekenden binnen het sociale huursegment.

Vijver vergroten

Uiteraard proberen we een (lange) wachttijd altijd al zoveel mogelijk voorkomen, maar door meerdere oorzaken is de wachttijd voor een sociale huurwoning de afgelopen jaren opgelopen.

Wachttijden zijn het gevolg van verschil tussen vraag en aanbod. De vraag naar sociale huurwoningen is door de financiële crisis van de laatste jaren gestegen: er zijn tegenwoordig meer mensen aangewezen op een sociale huurwoning. Daarnaast is er een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, waardoor er meer behoefte is aan kleinere, goedkopere huurwoningen. Hoe meer mensen er apart wonen, hoe meer woningen er nodig zijn. Dit leidt momenteel tot druk op de beschikbaarheid van goedkope en betaalbare huurwoningen. Maar daar gaan we dus werk van maken, door nieuwe woningen te bouwen.

Aangezien met name één- en tweepersoons huishoudens een woning zoeken, bouwen we met name kleine, betaalbare woningen. Zowel grondgebonden als appartementen. Het grootste deel van de nieuwbouwwoningen vallen onder de huurtoeslaggrens van 635,05 euro huur.

Het aanbod van nieuwe woningen is de afgelopen jaren iets teruggelopen, omdat we door de verhuurdersheffing die we aan Den Haag moeten betalen minder konden investeren. Ook wij kunnen onze euro maar één keer uitgeven! We werken dan ook kostenbewust. Dit in combinatie met de verkoop van commerciële ruimten en duurdere huurwoningen, hebben we weer meer geld om te investeren.

Welke woningen gaan we verkopen?

Omdat we meer woningen gaan bouwen dan we eerst bedacht hadden, hebben we ook meer geld nodig. Om dit geld te krijgen, gaan we een deel van onze duurdere huurwoningen (huurprijs boven 710,68 euro) verkopen, aan zittende huurders, bij huuropzegging in de vrije verkoop of in verhuurde staat. Huurders die het aangaat, worden hier uiteraard tijdig over geïnformeerd.

We zetten de komende 4 jaar flinke stappen naar meer betaalbare en beschikbare huurwoningen, huurmatiging en zoveel mogelijk woningen naar energielabel B. Onze plannen om hiertoe te komen, staan uiteengezet in ons Ondernemingsplan 2017-2020.

Blog geschreven door: Aline Zwierstra

Reageer op dit bericht