Broodje Aap & Linke Soep verhuist naar vernieuwde locatie

Na 10 jaar lange leegstand van voormalig wijkcentrum ’t Kievitslaer aan de Reinevaarstraat 55, brengt nieuwe energie dit lege pand weer tot leven. Kwartiermaker Sandy Keulemans en een grote groep buurtbewoners zijn sinds 27 januari 2022 hard aan het werk om het pand op te knappen en opnieuw in te richten als ‘de woonkamer van de wijk’: De Reinevaer.

De interculturele lunch & catering service Broodje Aap & Linke Soep is inmiddels verhuisd naar De Reinevaer.  Na 6 jaar in de Boomstraat en na een grondige opknapbeurt tijdens NLdoet, openen zij hun deuren in dit pand. Op woensdag 18 mei 2022 zal de feestelijke opening plaatsvinden van Broodje Aap & Linke Soep in De Reinevaer. Wethouder Esmah Lahlah is daarbij aanwezig en verricht de opening.

Over Broodje Aap & Linke Soep

Bij Broodje Aap & Linke Soep kunnen mensen meedoen in de Nederlandse samenleving. Het Proeflokaal is een ontmoetingsplek waar nieuwkomers en vrijwilligers, maar ook organisaties en bedrijven elkaar ontmoeten. Er ontstaan vriendschappen, nieuwe verbindingen en er ontstaat wederzijds begrip. Broodje Aap & Linke soep biedt nieuwkomers de gelegenheid te oefenen met de Nederlandse taal, werkervaring op te doen en andere Nederlanders te ontmoeten. In onze keuken staan mensen met verschillende achtergronden naast elkaar. Ze leren samen, praten samen, koken samen, eten samen en lachen samen. Zo draagt Broodje Aap & Linke Soep bij aan taalverrijking, participatie, ontmoeting en begrip tussen verschillende culturen.

De keuze van Broodje Aap & Linke Soep om naar dit pand te verhuizen, was snel gemaakt. Initiatiefneemster Rian van Pelt: ‘Veel van onze deelnemers wonen in Tilburg West en we willen heel graag die verbinding met de buurt.’ Ook de visie van De Reinevaer sluit naadloos aan op de visie van Broodje Aap & Linke Soep; ‘Wij staan juist voor de ontmoeting met alle Tilburgers; oude én nieuwe Tilburgers. Daarom zijn we ook zo blij dat wethouder en lijsttrekker Esmah Lahlah bij de officiële opening aanwezig zal zijn. Onze standpunten rondom nieuwkomers, participatie en inclusie passen bij elkaar. Samen werken we ernaar dat iedereen mee kan doen in Tilburg.’

De Kruidenbuurt verrijken

Kwartiermaker Sandy: ‘Bij sommige wijken in Tilburg wordt vooral gekeken naar dat wat er mis gaat. Bij De Reinevaer zijn we juist op zoek naar de verbinding en het samenkomen. Het moet een plek worden waar echt iedereen welkom is en dat voor iedereen toegankelijk is.’ Participatie van de buurtbewoners noemt Sandy daarom essentieel: ‘De Reinevaer is niet alleen voor maar vooral dóór de buurtbewoners. Waar is behoefte aan en hoe gaan we dat met z’n allen inkleuren. Het pand wordt op deze manier teruggegeven aan de buurt. Zo gaan we met z’n allen de Kruidenbuurt verrijken.’

Open dag

Alle nieuwe bewoners en gebruikers van De Reinevaer zetten graag de deuren voor de wijk open: Op donderdag 19 mei van 14.00 uur tot 19.00 uur is er een open dag waarin iedereen welkom is om een kijkje te komen nemen en de nieuwe energie te ervaren.

Meer informatie

Meer informatie over Broodje Aap & Linke Soep? Kijk dan vooral even op deze website!