Nieuws

wijkcentra
Let op! Dit artikel is al 566 dagen oud en wellicht niet meer relevant

Buurt- en wijkcentra ContourdeTwern gefaseerd weer open

De buurthuizen en wijkcentra van ContourdeTwern gaan komende weken gefaseerd en op beperkte schaal open. De maatregelen volgen op de herziene richtlijnen van het RIVM en het kabinet en zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vanuit het RIVM. Open inloop, spontaan bezoek en groepsactiviteiten zijn in ieder geval tot 1 juli niet mogelijk: bezoek op afspraak wel. De openstelling en invulling van de locaties worden in nauw overleg met de partners en huurders afgestemd.

De richtlijnen gelden voor de buurthuizen en wijkcentra in alle gemeenten waarin ContourdeTwern actief is. De volgende maxima gelden per wijkcentrum of buurthuis:

  • Tot 1 juni tot 15 personen per locatie
  • 1-30 juni tot 30 personen per locatie
  • 1 juli tot 100 personen per locatie

De aantallen zijn inclusief medewerkers van ContourdeTwern. Per locatie berekenen ze hoeveel bezoekers kunnen worden ontvangen. De aantallen gelden bovendien alleen als de ruimte groot genoeg is om anderhalve meter afstand tussen bezoekers te kunnen garanderen. Gon Mevis, directeur van ContourdeTwern: “We zijn heel blij met de gefaseerde openstelling van onze wijkcentra en buurthuizen. Het is een eerste welkome stap, maar we beseffen ook dat veel dingen nog niet kunnen.

Van alle kanten krijgen we te horen dat bewoners en vaste bezoekers de activiteiten en hun uitvalsbasis in de wijk missen. Dat begrijpen we heel goed. Toch willen we ze vragen nog even geduld te hebben en begrip op te brengen voor de maatregelen die we hebben genomen op basis van de richtlijnen van het RIVM. Als alles goed blijft gaan, kunnen we vanaf 1 juni en daarna vanaf 1 juli verdere versoepelingen verwachten. Daar kijken we nu al naar uit.”

Toezicht en coördinatie

Vanwege de nieuwe maatregelen heeft iedere locatie van ContourdeTwern een coördinator die toezicht houdt op naleving van de regels en de afstemming van activiteiten. Deze coördinator zorgt er onder meer voor dat er niet te veel mensen tegelijk in het pand zijn, en dat in de ruimten die door ContourdeTwern in gebruik zijn, alleen eigen medewerkers en bewoners met een afspraak binnen zijn. Verder houden ze per een aanwezigheidslijst bij. Die registratie gebruiken ze bij ContourdeTwern om het aantal aanwezigen goed in de gaten te houden en als verificatiemiddel voor bijvoorbeeld contactonderzoek.

Alleen op afspraak

ContourdeTwern kan en mag bewoners die geen afspraak hebben en spontaan naar het buurthuis of wijkcentrum komen, niet toelaten. Dat geldt ook voor bewoners die wel een afspraak hebben, maar coronagerelateerde klachten hebben zoals koorts, verkoudheid of hoesten. De coördinator zal deze bewoners vragen op een ander tijdstip terug te komen of gebruik te maken van de digitale of telefonische diensten, zoals het AdviesPunt (013 549 86 46).

Reageer op dit bericht