Buurtbemiddeling: snel een probleem met je buren oplossen

“Ik heb ontzettend veel last van mijn buurman. De hele dag is hij met een boormachine in de weer. Ik word helemaal gek van het geluid. Er is niet met de man te praten; zijn voordeur blijft hermetisch gesloten als ik aanbel. Hij doet het echt om mij te pesten!”

Coördinator Michael Ligtenberg van Buurtbemiddeling Tilburg Zuid vertelt: “Met deze klacht meldde iemand zich bij Buurtbemiddeling. We luisterden goed naar de klacht van de man. Vervolgens namen we contact op met de buurman en organiseerden een gesprek met de beide buren. Wat bleek? Het geluid kwam niet van een boormachine maar van de traplift die de buren hebben ingebouwd omdat de buurvrouw gehandicapt is. Omdat de huizen wat gehorig zijn, dringt het geluid van de traplift door in het huis van de buren. Deze buren wisten zo weinig van elkaar dat er ook geen wederzijds begrip kon zijn. Door het gesprek leerden ze elkaar kennen en heeft de buurman die de klacht meldde, veel minder last van het geluid. Er is nu wederzijds begrip.”

Dit is een typisch voorval uit de praktijk van Buurtbemiddeling. Dat is een initiatief van de drie Tilburgse corporaties, de gemeente, politie en de Twern. “Als iemand een probleem of ruzie met zijn buren heeft, hopen wij dat hij zo snel mogelijk naar ons toe komt. Hoe langer een ruzie duurt, hoe lastiger het wordt om nog met elkaar aan tafel te gaan. Wij zijn in staat om snel op een probleem te reageren. Binnen een week is er een eerste gesprek en als het meezit kan een probleem binnen 2 weken opgelost zijn.”

Hoe werkt Buurtbemiddeling? Michael: “Gelukkig melden mensen zich steeds vaker rechtstreeks bij Buurtbemiddeling. Maar meestal worden ze doorverwezen door bijvoorbeeld Tiwos of door de politie. Dan nodigen wij degene die een klacht heeft uit voor een gesprek. We luisteren dan goed naar wat precies het probleem is en hoe hij of zij de klacht opgelost zou willen zien. We willen ook graag weten of de klager bereid is tot een gesprek met de buren. Daarna gaan we langs bij de buren. We vertellen dat de buren bij ons zijn langsgeweest en dat wij ook hun verhaal willen horen. Ook daar horen we graag of men bereid is tot een gesprek.” Michael vindt dit een duidelijk toegevoegde waarde van Buurtbemiddeling: “Wij komen niet om regels te stellen, dingen te verbieden of iemand in het gelijk te stellen. Buurtbemiddeling is altijd neutraal en heeft geen rol in de inhoudelijke oplossing van het probleem. Wat wij wel doen is samen met de buren aan tafel zitten om te komen tot wederzijds begrip. Dat doen we met goed getrainde vrijwilligers uit de wijk. Tijdens een gesprek tussen de buren zijn twee vrijwilligers van Buurtbemiddeling aanwezig. Zij zorgen ervoor dat het gesprek ordelijk verloopt en stellen vragen waardoor voor beide partijen duidelijk wordt wat het probleem is. De buren bedenken zélf een oplossing voor het probleem. Dat is meteen ook het waardevolle van deze manier van oplossen van een ruzie. Ik adviseer iedereen dan ook van harte: Burenruzie? Blijf er niet mee zitten, maar los het samen op!”

Buurtbemiddeling is in 3 wijkcentra in Tilburg te vinden. In Tilburg Zuid is dat in wijkcentrum de Spijkerbeemden.

Wijkcentrum de Spijkerbeemden
Don Sartostraat 4
5022 HA Tilburg
013 – 543 09 22
E-Mail: buurtbemiddelingzuid@spijkerbeemden.nl
Kijk ook op: www.buurtbemiddelingtilburg.nl