Cees van Raak op (Stads)dichter TV

De komende tijd bijzondere gasten bij (Stads)dichter TV, met deze week stadsdichter Cees van Raak

Cees van Raak

Bij het standbeeld van Peerke Donders (door Cees van Raak). Boven twijfel verheven hier staat een man met een missie het is ons Peerke stavast in zijn blik met het kruisbeeld en zijn andere hand op het hoofd van de onbekende neger

Zijn verre neef* moge Darwin inspireren ons Peerke laat zich echt niet kisten generaties bidden reeds zijn naam vele talen vertellen zijn leven. Als geen ander weet hij zich haast heilig geprezen zijn daden versta zijn wonderen nog even en hij zit naast de hemelse troon (eeuwigheid is geen menselijke tijd). En zeg nou zelf het is toch beter in het ware geloof te leven dan in het rare leven te geloven

Hoe dan ook vergeet de schattige replica niet alleen vandaag met korting
 
*’Zijn verre neef’ is prof.dr. Franciscus Donders (1818-1889), wiens ontdekkingen o.m. op het gebied van de oftalmologie (oogheelkunde) Charles Darwin (1809-1882) mede hebben geïnspireerd tot diens revolutionaire evolutietheorie. 

Dit gedicht werd geschreven voor de Peerke Donders-dag op zondag 25 oktober 2009. Twee dagen later werd het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord geopend.