Certificering voor buurtbemiddeling

Vorige week heeft Buurtbemiddeling Tilburg de CCV-erkenning gekregen, het project staat nu vermeld bij erkende organisaties op de website van het CCV. Binnenkort wordt het officiële certifi-caat overhandigd. CCV staat voor Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het centrum is partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving.

Bbm aangeharkte voortuin verkleind

Buurtbemiddeling (BBM) lost kleine conflicten tussen buren op voordat die uit de hand lopen. De kracht van BBM is de preventieve aanpak van de vrijwillige bemiddelaars. Niet wachten tot er hooglopende ruzie is maar aan tafel met beide partijen en afspraken maken die haalbaar zijn. Aangetoond is dat Buurtbemiddeling bijdraagt aan de veiligheid in de wijk en in de straat.

De BBM-coördinatoren Caroline de Clerck en Janneke Quirijnen zijn blij met het CCV-certificaat: “Dit is een erkenning dat we goed bezig zijn.”

Het oordeel van CCV is gebaseerd op ‘een systematische toetsing aan de hand van een aantal vooraf opgestelde kwaliteitscriteria’. BBM scoort goed op alle elf criteria waaronder: omgaan met vertrouwelijke informatie, nazorg, training en begeleiding vrijwilligers, werken volgens de metho-de, kosteloos aanbod en bekendmaking dienstverlening.

Meer informatie over Buurtbemiddeling Tilburg www.Buurtbemiddelingtilburg.nl
Meer informatie over het CCV www.hetccv.nl