Citymarketing: De Toekomst?

Steden voeren een strijd om bewoners, werknemers, bedrijven, studenten en bezoekers. Met indrukwekkende architectuur, winkelparadijzen, duurzaamheid, hightech bedrijvenparken, kennisclusters, leefbaarheid, culturele dynamiek en pakkende slogans proberen steden elkaar af te troeven. Maar het proces van investeren in de toekomst gaat niet zonder slag of stoot. Alleen al de vraag of een stad regionaal, landelijk of mondiaal moet concurreren zorgt voor lastige dilemma’s. Moet je in regionaal verband metropolitane ambities nastreven of kun je beter als stad je eigen gang gaan? Bovendien moet doorgebouwd worden op een geschiedenis, een bevolking en een infrastructuur. Zelfkennis blijkt essentieel in het denken over de toekomst van de stad. We gaan deze avond in vogelvlucht langs de belangrijkste ontwikkelingen in het denken over stedelijke concurrentie. Om het concreet te maken worden de ambities van Tilburg en Brabantstad onder de loep genomen.
 
Sprekers:
Gert-Jan Hospers, bijzonder hoogleraar city- en regiomarketing, RU Nijmegen
Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijdwetenschappen (expertise: stedelijke ontwikkeling) UvT
Karin v/d Berg, programmamanager Brabantstad
Ruud Vreeman, Burgemeester van Tilburg
 
Moderator
Angelique Lombarts, lector city marketing & leisure management, Hogeschool InHolland
 
In samenwerking met studieverenigingen Asset ׀ MA Tilburg en Prioritijd, check www.toekomst-citymarketing.nl.