College akkoord met uitwerking landgoed de Groene Kamer

Food, plant & dier, sport & outdoor en wellness

Het college van B&W stemt in met het ‘functionele programma’ voor landgoed de Groene Kamer in Tilburg Zuidwest. De Groene kamer is voorzien in Tilburg Zuidwest (onder de Reeshof) en is ongeveer 30 ha groot. Het gebied moet een mix worden van food, plant & dier, sport & outdoor en welness.

Landgoed de Groene Kamer is een initiatief van de heer Berkelmans en voorziet in leisure, detailhandel en duurzaam ondernemen in een groene omgeving. Over het voorstel De Groene Kamer is veel overleg geweest tussen de gemeente Tilburg en de initiatiefnemer, geeft wethouder Erik de Ridder (Economie) aan: “Als college hebben we vertrouwen in dit plan, maar het is belangrijk dat dit concept in stand blijft. Dus het gebied wordt niet groter dan 30 ha en er moet een evenwichtige verdeling zijn van natuur en recreatie. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat detailhandel de overhand krijgt. Het moet in evenwicht blijven en een uniek karakter krijgen en behouden. Hiermee onderscheidt De Groene Kamer zich van andere perifere locaties in Tilburg en zal het ook niet met die andere plekken concurreren.”

Tuincentrum
De belangrijkste onderdeel qua omvang is het tuincentrum. Het betreft de verplaatsing en uitbreiding van de Intratuinvestiging op Stappegoor. Binnen het onderdeel sport & outdoor is ruimte voor een ruitershop, buitensport/outdoor en kamperen.
Verder is er plek voor 1200 m2 food, bijvoorbeeld een landwinkel en markthal. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er een supermarkt wordt gevestigd.
In de Groene Kamer zijn straks op een gedeelte van het terrein ook evenementen toegestaan. Deze moeten plaatsvinden bij de beoogde evenementenhal of in de directe omgeving van de hal. De evenementen zullen zich richten op recreatie, sport en/of outdoor.
Ook is er een wellnesscluster voorzien met onder andere sauna met buitenruimte.

Vervolg
Het vastgestelde programma is de basis voor de verdere planontwikkeling, zoals de herziening van het bestemmingsplan en de nader op te stellen overeenkomsten tussen gemeente en initiatiefnemer.

Het in dit persbericht genoemde besluit heeft het college deze week genomen en het wordt ter informatie naar de raad gestuurd.