Conflictoplossing: een schijf van vijf?

Een door TISCO ontwikkeld model voor conflictoplossing leidt tot sneller resultaat en kostenbesparing. Ook blijken hiermee conflicten beter te worden opgelost en worden de resultaten duurzamer verankerd. Hierdoor wordt de gang naar de rechtbank verkort of zelfs vermeden.

Op 16 en 17 november organiseert TISCO, het Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution, de conferentie ‘Conflictoplossing: een schijf van vijf?’ TISCO wil een brede discussie op gang brengen tussen beleidsmakers, rechters, rechtshulpverleners, mediators, advocaten, wetenschappers en andere belangstellenden over de kerntaken van het nieuwe conflictbeslechtingsmodel.

Verschillende TISCO onderzoeksprojecten hebben bijgedragen aan een methodiek waardoor conflicten beter en goedkoper kunnen worden opgelost, doordat er in het proces geen rechter of advocaten te pas komen, maar er sprake is van bemiddeling. Een aantal adviezen is inmiddels overgenomen en heeft onder andere geleid tot de invoering van een echtscheidingsplan en de regie-rechter.

Het model beschrijft de kerntaken om aan de behoefte aan juridisch advies van de rechtzoekende tegemoet te komen. Voor een goede en adequate oplossing van geschillen blijken de volgende vijf basistaken essentieel: meet, talk, share, decide, stabilise. Door deze op goede wijze te faciliteren kan de mogelijkheid van het oplossen van geschillen worden vergroot.

Naast uitleg over het nieuwe model van conflictbeslechting vindt een paneldiscussie over de vijf elementen plaats. Vervolgens zal door middel van workshops op de verschillende elementen nader worden ingegaan. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor coöperatieve en innovatieve vormen van MEET in echtscheidingen en het belang van TALK bij herstructureringen van bedrijven. De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer zal een afsluitende bijdrage leveren.