Contour en gemini gaan samenwerkings verband aan

Op donderdag 12 november jl. hebben Gemini en Contour een overeenkomst getekend. Hiermee verbinden beide organisaties zich aan elkaar om nieuwe initiatieven te ontplooien die de huidige ondersteuning aan mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH) in Midden Brabant aanscherpen, uitbreiden of verbeteren. Gemini en Contour hebben vastgesteld dat er veel raakvlakken zijn in werkzaamheden en activiteiten van beide organisaties op het terrein van formele en informele zorg en zij zien vele kansen liggen voor toekomstige samenwerking.

Gemini is expert op het gebied van verzorging, ondersteuning, behandeling en begeleiding van mensen met NAH en hun mantelzorgers. Gemini biedt diensten aan op het gebied van wonen 24 uurs zorg, dagbesteding en ambulante zorg. Contour- Informele Zorg is specialist op het terrein van het organiseren van hulp-aan-huis door  de inzet van zorgvuldige geselecteerde en getrainde vrijwilligers bij kwetsbare mensen thuis.                                  

Samen hebben zij het project ‘buddyzorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel’ opgezet. Jaarlijks krijgen vele mensen een of andere vorm van hersenletsel door ongelukken, operaties, beroertes of andere ziektes. We spreken dan van Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NAH-doelgroep is een zeer kwetsbare groep, omdat zij meestal meerdere beperkingen en stoornissen heeft, waarvoor meerdere disciplines en sectoren samen moeten werken om tot een goed aanbod te komen. Naast professionele zorg is er ook behoefte aan informele zorg. Zoals een buddy die sociale, emotionele en praktische ondersteuning biedt. Het gaat hierbij dus niet om reguliere professionele zorg, maar om persoonlijke aandacht, advisering en ondersteuning van mens tot mens.