ContourdeTwern maakt wijkcentra en accommodaties rookvrij: op weg naar een rookvrije generatie

contourdetwern rookvrij

ContourdeTwern heeft zich aangesloten bij de nationale campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’. Door haar wijkcentra en multifunctionele accommodaties (mfa’s) rookvrij te maken en de rokersplekken buiten de accommodaties zoveel mogelijk uit het zicht te houden van bezoekers en kinderen, hoopt ContourdeTwern een belangrijke bijdrage te leveren aan het rookvrij en gezond opgroeien van Tilburgers.  Lees verder.

Foto: Dolph Cantrijn. Vivian Coenen, manager wijkcentra ContourdeTwern, Jolijn, Chris, Niek en wethouder Rolph Dols bij de onthulling van rookvrij wijkcentrum ’t Kruispunt.

Zoveel mogelijk rookvrij 

Tilburg vindt een gezonde levensstijl van haar bewoners belangrijk. Roken past daar niet bij. Daarom streven de gemeente Tilburg en de GGD ernaar dat meer Tilburgers gaan stoppen met roken en dat jongeren en kinderen er niet aan beginnen. Vanuit de gemeente zijn speeltuinen, sportvelden en kinderboerderijen al zoveel als mogelijk rookvrij gemaaktContourdeTwern sluit zich bij dat streven aan door haar accommodaties rookvrij te maken 

Uit het zicht 

Veel Tilburgse wijkcentra en mfa’s zijn gevestigd in de buurt van basisscholen. ContourdeTwern wil voorkomen dat schoolgaande kinderen in aanraking komen met rokers van het wijkcentrum en houdt daarom de spaarzaam aanwezige rokersplekken die nog buiten de gebouwen aanwezig zijn uit het zicht van bezoekers, ouders en kinderen. Op deze manier hoopt ContourdeTwern een gezonde weg vrij te maken voor alle Tilburgers en daarmee weer een stapje in de richting van een gezond en gelukkig Tilburg te zetten.  

Wethouder Rolph Dols (zorgwelzijn en gezondheid) juicht de samenwerking met ContourdeTwern van harte toe: “Ik hoop dat Tilburg in de komende jaren steeds meer een rookvrije stad wordt. Het initiatief van ContourdeTwern is een mooie stap op de weg daar naar toe. Het is goed om te zien dat kinderen op steeds meer plekken niet meer geconfronteerd worden met rokers. Zo werken we met elkaar aan een gezond en gelukkig Tilburg. 

Vivian Coenen (manager wijkcentra Tilburg bij ContourdeTwern): “Net als de gemeente Tilburg en de GGD zien we vanuit ContourdeTwern graag dat Tilburgse inwoners minder gaan roken en gezonder en bewuster gaan leven. En we willen zeker ook kinderen de kans geven om op te groeien in een rookvrije omgeving, met als ideaal: een rookvrije generatie. De campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ sluit naadloos aan bij onze acties in het kader van ‘gezonde wijkcentra’. Onder die noemer bieden we bezoekers onder andere gezonde producten aan. Door het prominent aanbieden van gezonde alternatieven, hopen we dat mensen gezondere en bewustere keuzes maken.” 

Over ContourdeTwern

Benieuwd naar meer informatie over ContourdeTwern en waarvoor zij zich inzetten? Check dan deze website.