CSU en gemeente Tilburg werken samen aan inburgering en participatie

CSU biedt werk, opleiding en werkervaring aan inburgeraars en inwoners met uitkering

CSU en de gemeente Tilburg gaan samenwerken op het gebied van inburgering en participatie. De afspraken hierover zijn opgenomen in een convenant, dat beide partijen gisteren ondertekenden. “Voor inwoners die willen inburgeren en re-integreren is de hulp van bedrijven en instellingen eigenlijk onmisbaar, net als de hulp van andere inwoners”, aldus wethouder Jan Hamming van Integratie. “Ik ben daarom erg blij met dit convenant en hoop binnenkort ook met andere bedrijven concrete afspraken te kunnen maken.”

Het convenant
In het convenant hebben de gemeente Tilburg en CSU onder meer afspraken gemaakt over het volgen van een vakopleiding, de doelgroepen en de begeleiding. CSU gaat de Vakopleiding Schoonmaak Anderstaligen aanbieden met een taalonderdeel: Nederlands op de werkvloer. De opleiding is bedoeld voor medewerkers van CSU uit Tilburg die problemen hebben met de Nederlandse taal, uitkeringsgerechtigden en niet uitkeringsgerechtigde inburgeraars. Na een inwerkperiode van maximaal twee maanden krijgen deelnemers een arbeidscontract aangeboden van een half jaar. Het streven is dat op 31 december 2009 twintig uitkeringsgerechtigden zijn geplaatst op een vacature en dat tien inburgeraars werkervaring opdoen. Eric van den Broek, directeur Personeel en Organisatie van CSU: “Bij een project als dit snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente voldoet aan haar belangrijke verantwoordelijkheid voor integratie en participatie. CSU boort hiermee nieuw potentieel aan op de arbeidsmarkt en stelt medewerkers in staat zich te ontwikkelen. Onze ervaring met eerdere projecten op het gebied van inburgering heeft ons geleerd dat mensen meer weerbaar worden, meer zelfvertrouwen krijgen en beter meekomen op de werkvloer. Dat levert voordelen op voor onze medewerkers en onze klanten.”

Samenwerken aan inburgering en participatie
De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Reïntegratie en inburgering zijn belangrijke eerste stappen naar uitkeringsonafhankelijkheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Het bedrijfsleven kan hier een bijdrage aan leveren en de verbinding tussen werk en participatie versterken.