Cursus kunstgeschiedenis van het Moederland door drs. Karin Haanappel

In menig overzichtsboek laat men de kunstgeschiedenis starten bij de klassieke oudheid. Een periode die voor de Westerse mens gelijk staat aan beschaving. Dit idee heeft in de 18e en 1ge eeuw het canon van de (kunst)geschiedenis bepaald en wordt (helaas) tot op de dag van vandaag nog vaak gevolgd. We hebben hierdoor niet alleen een groot hiaat in de kunstgeschiedenis maar missen ook een groot stuk
sociaal-maatschappelijke geschiedenis.

De oudste kunstuitingen dateren van rond 35.000 BC en tonen een grote belangstelling voor het vrouwelijke. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de periode 35.000 BC tot 3000 BC een tijd is geweest waarin het vrouwelijke als hoogste godheid werd vereerd, een tijd waarin je zou kunnen spreken van een Moederland. Na 3000 BC heeft er een geleidelijke overgang plaatsgevonden naar
een Vaderland.

In deze cursus zullen we aan de hand van vele afbeeldingen (opnieuw) het Moederland ontdekken. We onderzoeken het prehistorische Europa, het oude Anatolie, Mesopotamie en het predynastieke Egypte, het deels onder zee gelegen Malta, het matriarchale Kreta en we eindigen in het oude Griekenland van de klassieke oudheid.

Cursusinformatie
De cursus bestaat uit 4 lessen van 2,5 uur inclusief een korte pauze en wordt ondersteund door veel beeldmateriaal.

Locatie Tilburg: Universiteit van Tilburg, Esplanade Building
Tijd: dinsdagmiddag van 11.30 tot 14.00 uur in totaal4 lessen van 2,5 uur
Data: 17 & 24 november, 1 & 8 december 2009
Prijs: € 50,00 (biebpashouders 10% korting)

Aanmelden: via info@artherstory.nl of 013-5116468 onder code: CUL312

Kijk ook eens op onze website: www.artherstory.nl