Dag van de Dialoog

Gaan voor elkaar! Ik doe het … jij ook?

De Dag van de Dialoog wordt al 6 jaar georganiseerd in een toenemend aantal steden in Nederland. De achterliggende gedachte is dat meer persoonlijk contact tussen mensen in een stad, de afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen en individuen verkleint. Om meer begrip voor elkaar te kunnen hebben, is het belangrijk om nieuwsgierig te worden/blijven naar elkaars verhaal. Bij het voeren van een dialoog, waar we samen verhalen en ervaringen uitwisselen en de tijd nemen om écht naar elkaar te luisteren, wordt die interesse aangewakkerd.

De stuurgroep en deelnemers aan het platform Tilburg in Dialoog willen de dialoog in Tilburg stimuleren. Tilburg houdt op donderdag 5 november 2009 haar eerste Dag van de Dialoog!
 
De ongeveer 45 dialoogtafels verspreid door de stad worden begeleid door getrainde gespreksleiders die ernaar streven om alle deelnemers de kans te geven om hun ervaringen te delen. Vanuit deze ervaringen wordt met elkaar aan tafel onderzocht waarvan we dromen in Tilburg en hoe we gezamenlijk deze droom kunnen verwezenlijken.

Het thema tijdens de eerste Dag van de Dialoog in Tilburg is:

Gaan voor elkaar! Ik doe het … jij ook?

De stuurgroep bestaat uit:
Marieke Donders (ZuivereZaken) – voorzitter
Willemien van Heugten (ROC)
Elly Scherpenisse (Bibliohteek Midden Brabant)
Anoek Huisman (Fontys)
Nynke Jagersma (Radar)
Christina Westgeest (Westgeest Mediation)
Moniek IJzermans (Gemeente Tilburg)

Meer informatie op www.tilburgindialoog.nl