Nieuws

Helen Parkhurst

Daltonschool Helen Parkhurst ontvangt het predicaat ‘Begaafdheidsprofielschool’

Goed nieuws voor de Daltonschool Helen Parkhurst in Tilburg. Zij ontvingen donderdag 27 mei de officiële toekenning van het predicaat Begaadheidsprofielschool: een titel die in Nederland wordt gebruikt voor scholen die onderwijs bieden aan hoogbegaafde kinderen. Op de Tilburgse basisschool dagen ze alle kinderen uit om hun talenten te onderzoeken en optimaal in te zetten. Dat doen ze door het themagerichte onderwijs en met het TalentLab.

Emotionele ontwikkeling, verbinding en zelfontplooiing

Het TalentLab gaat verder dan een plusklas. Het is een volledig geïntegreerd programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen binnen de school. De kinderen starten hun dag binnen hun eigen thuisgroep, waar sociaal emotionele ontwikkeling, verbinding en zelfontplooiing centraal staan. Iedere dag werken de kinderen op hun eigen niveau aan de basisvakken rekenen, lezen, spelling en taal. Voor de kinderen in het TalentLab betekent dit een zeer compacte instructie op maat, zodat ze meer tijd overhouden voor de verrijking en verbreding als bijvoorbeeld Levelwerk, Spaans, denksleutels, filosoferen, werken met smartgames, mindset of programmeren.

Individuele leerdoelen

In het TalentLab staat het ontwikkelen van vaardigheden centraal. Samen met de talentbegeleiders, die écht kennis hebben van hoogbegaafdheid, werken de leerlingen aan hun eigen individuele leerdoelen op het gebied van executieve functies en uitdagingen.

Daltonschool Helen Parkhurst vindt het belangrijk dat kinderen zich prettig voelen, zichzelf accepteren en respecteren. Contact met gelijkgestemden in het TalentLab zorgt ervoor dat deze leerlingen zichzelf mogen en kunnen zijn. Daarnaast geloven zij dat de integratie met het reguliere onderwijs belangrijk is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Helen Parkhurst

Het TalentLab in een notendop

  • Het TalentLab is een voltijds programma voor meer- en hoogbegaafde leerlingen;
  • Intensieve samenwerking tussen leerling, ouders en school;
  • Actief werken aan vaardigheden als mindmappen, gelukskunde, metacognitie, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden;
  • Uitdagend en passend onderwijs;
  • Iedere leerling werkt met zijn of haar specifieke leerdoelen, op basis van zijn of haar interesses;
  • Aanbod van extra vakken zoals Spaans, filosofie en programmeren;
  • Compact aanbod op maat van de basislessen als taal, rekenen, spelling en lezen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Helen Parkhurst-school? Bekijk dan de website.