De inwoner als ervaringsdeskundige voor een duurzame textielsector

Ideeën van inwoners zijn waardevolle input voor bedrijfsleven en gemeente bij de verduurzaming van de textielsector. Met hun ervaring kunnen ze bijdragen aan succesvolle uitvoering van innovaties en wet- en regelgeving en tegelijkertijd meer invloed uitoefenen op hun leefomgeving. Onderzoek van Fontys Hogeschool laat zien hoe ideeën van inwoners over het inzamelen en hergebruik van textiel een bijdrage kunnen leveren.

Met vragenlijsten en interviews zijn inwoners onder meer gevraagd naar hun tevredenheid met de voorzieningen voor inzamelen en hergebruik van textiel in hun leefomgeving, welke ideeën ze hebben om de processen te verbeteren en of ze hierover samen met bedrijfsleven en gemeente na willen denken. Omdat medewerkers van 2de hands winkels en repair cafés als expert gelden op het gebied van inzamelen en hergebruik en met inwoners in contact staan, zijn ook hun ideeën meegenomen.

Laagdrempeligheid sleutel tot succes

Laagdrempeligheid is de sleutel tot succes om inwoners mee te laten doen aan inzamelen en hergebruik van textiel. Er moeten meer inzamelpunten komen en ze moeten op drukbezochte plekken geplaatst worden. Ook aan huis ophalen is gewenst en de inwoner moet niet te veel hoeven sorteren. Tweedehandswinkels moeten te zien zijn in de winkelstraten en winkels moeten meer gecombineerd aan gaan bieden, door bijvoorbeeld zowel nieuwe als 2de hands kleding aan te bieden. Er dienen meer reparatiepunten te komen en ze kunnen in tweedehands winkels geïntegreerd worden. Voor de actievelingen dienen naaicursussen aangeboden te worden of naaimachines beschikbaar gesteld te worden.

Informatievoorziening cruciaal

Het is daarbij van groot belang dat inwoners van praktische informatie (hoe, wat, waar) voorzien worden, dat ze bewust gemaakt worden over hoe het er in de kledingindustrie aan toe gaat en wat voor effect dit heeft op het milieu. De informatie moet aantrekkelijk gepresenteerd worden en via verschillende (lokale) kanalen aangeboden worden, zodat de juiste doelgroepen bereikt worden. Bij het inzamelen is het van belang dat inwoners weten wat er met de ingezamelde spullen gebeurt.

2de hands moet hip zijn

Ondanks dat er de laatste jaren een opmars te zien is in gebruik van 2de hands textiel, kampt het nog steeds met een imagoprobleem. Winkels moeten hipper worden en dienen hun textiel netjes, schoon en goed gesorteerd aan het bieden. Kleding mag niet kapot zijn en er mag geen vervelende geur aan zitten.

Fast fashion belemmering voor repair

Om ervoor te zorgen dat textiel vaker gerepareerd wordt is het belangrijk dat prijs en kwaliteit omhoog gaan. Momenteel zorgt vooral de fast fashion industrie, met zeer goedkope kleding van lage kwaliteit ervoor dat mensen te snel te veel nieuwe kleding kopen. Want waarom zou je een scheur in een blouse laten repareren als je voor hetzelfde geld een nieuwe kan kopen?

Samenwerking voor een duurzame textielsector

Er is een groep inwoners die graag samen met bedrijfsleven en overheid mee wil denken over hoe de processen van inzamelen en hergebruik verbeterd kunnen worden. Dit willen ze het liefst doen in de vorm van een werkgroep die regelmatig bijeenkomt om inzichten en ideeën van verschillende partijen op elkaar af te stemmen. De meesten willen daarbij geen leidende rol vervullen en wensen facilitering vanuit de gemeente.

Uitgebreide Producentverantwoordelijkheid Textiel

Op 1 juli 2023 trad in Nederland het Besluit uitgebreide producentverantwoordelijkheid textiel in werking. Het maakt producenten verantwoordelijk voor een passend innamesysteem voor het recyclen en hergebruiken van kleding en huishoudtextiel, en voor het financieren van het gehele systeem. In 2025 zal de regeling EU-breed van kracht worden. De inzichten van inwoners dienen hierbij als nuttige input voor bedrijfsleven en (lokale) overheid bij de implementatie en uitvoering van de wetgeving.

Inmiddels voert Fontys Hogeschool hetzelfde onderzoek ook uit in de Belgische provincie Limburg en loopt een Europese subsidieaanvraag om samen met een universiteit in Barcelona en hogeschool in Mönchengladbach een project te starten waarbij inwoners betrokken worden bij het verbeteren van de processen van inzamelen en hergebruik van textiel.

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met: s.vanoverbeek@fontys.nl.