De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Vanaf 23 februari 2009 wordt een vervolg gegeven aan de landelijke campagne over inburgering: ‘De Nederlandse taal verbindt ons allemaal’. Wie in Nederland een toekomst op wil bouwen, moet de Nederlandse taal spreken en verstaan. Dat is de boodschap van de landelijke publiekscampagne over het belang van het leren van de Nederlandse taal. De campagne richt zich daarnaast echter ook op de mensen in de omgeving van de inburgeraars. Op mensen die iemand willen helpen bij het leren, het oefenen, van de Nederlandse taal en het wegwijs maken in onze samenleving.

Project ‘Taalcoaches’ ook in Tilburg van start
Taalcoaches zijn vrijwilligers die inburgeraars op een praktische manier helpen bij het doorlopen van hun inburgeringsprogramma. Zij bieden inburgeraars extra ondersteuning op weg naar het inburgeringsexamen. De hulp is gericht op het leren van de Nederlandse taal en, nog belangrijker, op deelname aan onze maatschappij. In navolging van een groot aantal andere gemeenten in Nederland is ook in Tilburg het startsein voor het project ‘Taalcoaches’ gegeven. De gemeente heeft Contour de opdracht verstrekt om in drie jaar tijd 300 taalkoppels in Tilburg te realiseren. Inmiddels heeft Contour hierover concrete afspraken gemaakt met een van de uitvoerders van het inburgeringstraject: het ROC.

Het project ‘Taalcoaches’ is bedoeld voor mensen in Tilburg die aan het inburgeringstraject deelnemen. Taalcoaches zijn maatjes van de inburgeraars. Het zijn vrijwilligers die inburgeraars begeleiden bij het uitvoeren van hun inburgeringstraject. Deze begeleiding vindt plaats op een van de locaties van het ROC. Iedere taalcoach neemt twee inburgeraars onder zijn of haar hoede en oefent  met hen wekelijks zo’n anderhalf tot twee uur. Samen bepalen zij de oefenstof. Uiteraard krijgen ook de taalcoaches begeleiding en ondersteuning.

Taalcoaches gezocht
Voor het project ‘Taalcoaches’ zijn Contour en het ROC op zoek naar vrijwilligers die het een uitdaging vinden om een inburgeraar op weg te helpen. Iedereen die de Nederlandse taal goed beheerst kan taalcoach worden: een student, een gepensioneerde, een moeder… Taalcoach zijn is leuk en leerzaam. Je ziet Nederland eens door andermans ogen. Bovendien draag je zo bij aan een betere samenleving. Eind april 2009 vindt een Taalmarkt voor geïnteresseerde vrijwilligers plaats. Tijdens deze informatiemarkt kunnen vrijwilligers zich vrijblijvend laten informeren over vrijwilligerswerk op het gebied van de taal. De exacte datum en locatie wordt nog nader bekendgemaakt. Aanmelden voor de taalmarkt is nu al mogelijk via de coördinator van het project ‘Taalcoaches’, telefoon 013 – 543 45 72 of via de e-mail info@contourtilburg.nl