De Wever en Thebe organiseren samen de acute zorg in de nacht

Zorg in de nacht

Opnieuw slaan De Wever en Thebe de handen ineen. Op 1 februari 2020 zijn zij gezamenlijk gestart met het opvolgen van ongeplande zorg in Tilburg en omstreken. Het doel is om op een efficiënte wijze zoveel mogelijk zorgvragen van inwoners van Midden-Brabant zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden.

Een verpleegkundige en een verzorgende van het Mobiele Zorg Team van De Wever en twee verzorgers van het Ambulante Nachtteam van Thebe gaan in de nacht intensief samenwerken. Coördinatie van deze zorg vindt plaats vanuit de Zorgcentrale van Thebe, die 24 uur per dag bemand is. Zowel vragen van verpleegkundige als van verzorgende aard kunnen door dit team worden beantwoord. Het team wordt met name ingezet op ongeplande zorg en opvolging van personenalarmering in de nacht. Ook de huisartsen op de HAP kunnen indien gewenst dit team vragen acute verpleegkundige of zorg bij de patiënten thuis te verlenen. Het uitgangspunt is dat er binnen 20 minuten iemand aanwezig is.

Plezierig en efficiënt werken

Deze samenwerking van De Wever en Thebe gaat er voor zorgen dat de professionals op het juiste moment de goede zorg op de goede plaats bieden. Het is weer een mooie stap in een verdere samenwerking rondom de acute en ongeplande zorg voor kwetsbare ouderen.

Mogelijkheden voor de toekomst

Het aantal 75-plussers dat thuis woont stijgt de komende jaren fors, waardoor het aantal acute zorgvragen ook zal toenemen. Een intensievere samenwerking van organisaties in de acute zorg voor kwetsbare ouderen en het delen van kennis biedt nog veel kansen. In de samenwerking gebruiken ze nieuwe technologieën met de gedachte om de zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. Technologie kan mensen helpen om geen zorgvraag te hoeven stellen. Na de start van de samenwerking onderzoeken ze welke technologieën van toegevoegde waarde zijn. Om optimale zorg te kunnen bieden, werken De Wever en Thebe op meerdere fronten samen. Door deze samenwerking wordt de acute zorg voor inwoners van Midden-Brabant beter georganiseerd.