De Wever start met de bouw van nieuwe locatie “Eikenhuys” in Berkel Enschot

Eikenhuys

Op donderdag 21 oktober is de bouw van een nieuwe locatie “Eikenhuys” van De Wever officieel van start gegaan. De start van de bouw van Eikenhuys is feestelijk gevierd. Een groep genodigden was aanwezig om samen te proosten en dit moment te vieren. De eerste palen werden door clustermanager Anja Meeuwesen en directeur van Heijmans Rutger Ballhaus de grond in geslagen. Lees verder.

In het hart van Berkel-Enschot

Eikenhuys wordt gebouwd in Koningsoord, het nieuwe hart van Berkel-Enschot. Daarmee is het de eerste locatie van De Wever die buiten de stadsgrenzen van Tilburg wordt geopend. In Eikenhuys zijn 59 zorgappartementen, ontmoetingsruimtes, een grand-café en een ruimte voor dagbesteding aanwezig.

Wonen zoals thuis

Eikenhuys biedt een nieuw thuis aan haar nieuwe bewoners, als de zorgvraag het zelfstandig wonen niet meer toelaat. Doelstelling van het woon-zorgconcept is dat de bewoner zoveel mogelijk zijn eigen keuzes kan blijven maken en plezierig kan leven in Eikenhuys en waarbij de familie blijft participeren in het leven van de bewoner.

De zorg wordt geleverd alsof het thuiszorg is, maar zijn anders dan bij thuiszorg wel 24 uur op de locatie aanwezig. De betrokken en deskundige medewerkers en vrijwilligers van De Wever staan dag en nacht klaar voor de bewoner en kennen de bewoner en zijn familie persoonlijk. Daarnaast voelen ze goed aan wat de bewoner nodig heeft. Omdat het veiliger en prettiger voelt om met gelijkgestemden te wonen, wordt er gekeken naar de behoefte en wensen van de bewoner.

Vier leefmilieus en nauwe betrokkenheid van familie

Op basis van vier levensdomeinen worden leefmilieus gedefinieerd: woon-en leefomgeving, sociale zelfredzaamheid, het mentaal welbevinden en het lichamelijk welbevinden. Binnen Eikenhuys zal er met deze 4 verschillende leefmilieus gewerkt worden. daarnaast wordt samen met de bewoner, familie en zorgprofessionals beken welk leefmilieu het best passend is om zo een fijne woonomgeving te creëren.

Daarnaast wordt de familie nauw betrokken bij de zorg en dag invulling van de bewoner. Ook zal er zoveel mogelijk gewerkt worden met nieuwe innovaties op het gebied van zorgtechnologie. Dit wordt gedaan zodat de bewoner de regie over zijn of haar leven kan houden, het vertrouwde levensritme kan blijven volgen en privacy heeft.

Oplevering

Eikenhuys wordt gebouwd in samenwerking met de organisatie Heijmans, die de ontwikkeling en de realisatie van het pand verzorgt. Naar verwachting wordt de locatie in maart 2023 opgeleverd. Kijk voor meer informatie over Eikenhuys op de website van De Wever.