Nieuws

Let op! Dit artikel is al 2400 dagen oud en wellicht niet meer relevant

De Zonnebloem Tilburg viert 45-jarig bestaan

In 2015 bestaat De Zonnebloem in Tilburg 45 jaar. En dat moet gevierd worden. Met alle vrijwilligers die zich al jaren inzetten voor De Zonnebloem en met de gasten natuurlijk. Het begint allemaal op 23 januari met een feestelijke nieuwjaarsreceptie voorafgaand aan een voorstelling van de Tilburgse Revue.

Vierhonderd vrijwilligers luiden vrijdagavond 23 januari het feestjaar in bij de Tilburgse schouwburg. Er is een feestelijke receptie en daarna zien ze de eerste voorstelling van de 12e Tilburgse Revue. Han van Poppel, bestuurslid activiteiten van de regio Tilburg vertelt: “Tilburg is een grote regio met 18 lokale Zonnebloemafdelingen. De festiviteiten beginnen met de vrijwilligers, maar de rest van het jaar vieren we ons jubileum met de gasten. De meer dan tweeduizend gasten van De Zonnebloem in de regio Tilburg zijn uitgenodigd voor een voorstelling van de Gouden Mix. Er worden tussen februari en december twaalf speciale voorstellingen gehouden in verschillende buurthuizen en wijkgebouwen. Voor iedereen is plaats.”

Dichtbij
“Van oudsher heeft De Zonnebloem veel afdelingen in Tilburg. Vanuit de vroegere parochies zijn deze ooit ontstaan,” vertelt regiovoorzitter Joke Roovers. “Er zijn wel afdelingen samengevoegd in de loop der tijd, maar we kiezen er nog steeds heel bewust voor om activiteiten dicht bij de mensen te organiseren. Dat doen we ook bij de viering van ons 45-jarige jubileum.” De Zonnebloem is er voor mensen met een fysieke beperking. Al 45 jaar kunnen gasten uit Tilburg mee met vakanties, worden ze thuis bezocht door enthousiaste vrijwilligers en zijn er elk jaar diverse activiteiten waar ze aan deel kunnen nemen.

Han van Poppel: “Al jaren organiseren we een kerstviering en kunnen mensen met De Zonnebloem op vakantie. De afdelingen organiseren daarnaast diverse activiteiten van een high-tea tot een boswandeling. De kern van ons werk bestaat echter nog steeds uit het bezoeken van mensen met een fysieke beperking.” Joke Rovers vervolgt: “In dit lustrumjaar kiezen we ervoor om feest te vieren met al onze vrijwilligers en gasten.” Het geld voor de activiteiten is door de regio gespaard. Er zijn diverse sponsoren die de vereniging een warm hart toe dragen en die de afgelopen jaren geld hebben gegeven voor het werk van De Zonnebloem.

Tilburgse Revue
De Stichting Tilburgse Revue zet elke twee of drie jaar een grootschalige theaterproductie op de planken. De voorstelling wordt gemaakt door professionele mensen uit Tilburg en omgeving. Er wordt samengewerkt met het kunstvakonderwijs in Tilburg en de voorstellingen worden gespeeld door een cast van amateurs, die steeds van samenstelling verandert. Han van Poppel: “Zo’n echte Tilburgse voorstelling spreekt de mensen aan, het is geweldig om daarbij te kunnen zijn met zoveel Zonnebloemers.”

De Gouden Mix

De Gouden Mix is een vereniging van enthousiaste senioren, die met muzikale voorstellingen, de bewoners en bezoekers van zorginstellingen en leden van allerlei seniorenorganisaties een gezellige middag bezorgen. Ook De Gouden Mix is een schot in de roos volgens Joke Roovers: “De voorstelling wordt gemaakt en uitgevoerd door senioren en sluit daarbij aan bij een groot deel van onze doelgroep. Het is altijd een vrolijke voorstelling. De bezoekers kunnen luisteren naar bekende liedjes en worden zelfs uitgenodigd mee te zingen. Het perfecte feestje voor veel van onze gasten. Doordat er twaalf voorstellingen voor ons in wijkgebouwen en buurtcentra worden gehouden, is het dichtbij voor de mensen en hebben we in totaal plek voor tweeduizend man!”