Diamant-groep detacheert

Kiest u voor detacheren, dan werkt de medewerker bij u terwijl hij/zij in dienst blijft van Diamant-groep Talent&Werk. U betaalt een inleenvergoeding en sluit een detacheringovereenkomst af.De dagelijkse leiding is in handen van uw organisatie. Veel van onze gedetacheerde medewerkers werken langdurig bij dezelfde organisatie en voelen zich hiermee sterk verbonden.

Inleenvergoeding
De inleenvergoeding is afgestemd op de mogelijkheden van de medewerker én de taken die de medewerker voor u verricht. De inleenvergoeding is nagenoeg altijd lager dan het gebruikelijke salaris inclusief werkgeverslasten. U ontvangt hiervoor van ons maandelijks een factuur.

Flexibiliteit zonder financieel risico
De afspraken tussen u en Talent&Werk worden vastgelegd in de detacheringovereenkomst. Deze afspraken kunnen gaan over de hoogte van de inleenvergoeding, de opzegtermijn en de arbeidsomstandigheden. In geval van ziekte loopt u geen enkel financieel risico. Met deze gunstige voorwaarden biedt het arbeidscontract u volop flexibiliteit zonder extra administratieve rompslomp.

Begeleiding
Bij Talent&Werk krijgt u één vaste contactpersoon, de detacheringconsulent. In de beginfase van een detachering hebt u met de detacheringconsulent intensief contact. Na verloop van tijd wordt dit contact minder intensief. De detacheringconsulent komt dan nog minimaal één keer per jaar op de werkplek om de ontwikkeling van de medewerker te bespreken. Hebt u behoefte aan meer contact, dan kunt u dit met de detacheringconsulent afspreken.

Enkele praktische zaken
Bij detacheren gelden de werktijden, werkafspraken en huisregels van uw organisatie. Omdat de medewerker in dienst is van Diamant-groep Talent&Werk, gelden onze arbeidsvoorwaarden zoals de salarisschaal, vakantie-uren en overwerkvergoedingen.

Groepsdetachering
Biedt zich binnen uw organisatie eengrote klus aan? Dan kunt u dit werk ook laten uitvoeren door een groep Diamant-medewerkers. Zo nodig met een eigen leidinggevende. Informeer naar de mogelijkheden.

Meer informatie
Wilt u weten wat Diamant-groep Talent&Werk nog meer voor uw organisatie kan betekenen? Maak een afspraak met één van onze jobhunters: 013 46 41 140. Zij kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden.