Drs. David Voetelink benoemd tot nieuwe voorzitter raad van toezicht ETZ

Drs. D. W. (David) Voetelink is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg. Met ingang van 1 januari 2022 volgt hij mr. H.M.C.M. (Hein) van Oorschot op.

Hein van Oorschot

Hein van Oorschot maakt al ruim 11 jaar onderdeel uit van de raad van toezicht, waarvan twee jaar voorzitter, en neemt nu statutair afscheid. Hij draagt de voorzittershamer over aan David Voetlink, die 1 november 2019 toetrad tot de raad van toezicht van het ETZ.

Voetelink aan het woord

“We zijn Hein van Oorschot veel dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet als toezichthouder. Hij heeft op stimulerende wijze zijn rol als voorzitter vervuld. Ik neem nu graag zijn taken over. Mede door de coronacrisis en de besluiten die genomen moeten worden over de nieuwbouw van ETZ, krijg ik direct als voorzitter te maken met een belangrijke periode voor het ETZ. Daar zet ik mij graag voor in,” aldus David Voetelink.

Over de raad van toezicht ETZ

Het ETZ wordt geleid door een Raad van Bestuur (RvB) die onder toezicht staat van een Raad van Toezicht (RvT). De RvT houdt toezicht op het besturen van het ETZ door de RvB en op de algemene gang van zaken in het ETZ. Daarnaast heeft de RvT een klankbordfunctie voor de RvB. Ook onderhoudt de RvT contacten met de Verenigde Medische Staf (VMS), de (Centrale) Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad.

Samenstelling raad

De RvT bestaat per 1 april 2021 uit:

  • De heer mr. H.M.C.M. (Hein) van Oorschot (voorzitter).
  • Mevrouw dr. S.C. (Selma) Tromp.
  • De heer drs. W.B.J. (Wouter) van Soest.
  • De heer drs. D.W. (David) Voetelink.
  • De heer drs. U. (Uğur) Pekdemir.
  • Mevrouw mr. W.M. (Willemien) Kastelein.

De RvT wordt bijgestaan door een secretaris Raad van Bestuur mr. I.A.E. (Ilse) te Boome.

Over het ETZ