Educatie voor Vrouwen met Ambitie

In Tilburg gaat het project EVA (Educatie voor Vrouwen met Ambitie) van Stichting Lezen & Schrijven van start.

Deelnemers aan EVA willen aan de slag met hun ambities, zij willen graag starten met een baan, vrijwilligerswerk of een opleiding. Helaas lukt dat niet altijd, omdat één op de acht vrouwen moeite heeft met lezen en schrijven, wat vaak ook hand in hand gaat met moeite met rekenen en digitale vaardigheden. Hierdoor worden deze vrouwen belemmerd om volwaardig te participeren op de arbeidsmarkt.

Stichting Lezen & Schrijven wil deze vrouwen ondersteunen in het verbeteren van hun basisvaardigheden en doet dat samen met vele partnerorganisaties zoals de gemeente Tilburg, ContourdeTwern, Feniks, ROC Tilburg, Cubiss, MST, de bibliotheek Midden-Brabant en Stichting ABC.

Voor de doelgroep, maar ook voor organisaties die met de doelgroep werken, is er op woensdag 11 maart van 9:30-11:30 uur een kennismaking met het project EVA plaatsvinden in de Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 8/79 in de Tilburgse Spoorzone.

Wil je meer weten over het project of deze activiteit?

Neem contact op met de regionale projectleider EVA: Margaret Ariëns, margaret@lezenenschrijven.nl of +31 (0)6 395 56 256