Educatiepunt: je kunt meer dan je denkt

“Ik werd vroeger gepest op school omdat ik niet mee kon komen. Daarom heb ik eigenlijk altijd een hekel aan leren gehad. Nu ik weer een cursus ben gaan volgen merk ik dat het ook anders kan. Ik vind het zelfs weer leuk om te leren! En het mooie is dat ik daardoor ook tegen mijn dochter kan vertellen dat leren leuk is!”

“Dit is het verhaal van een van onze cursisten”, vertelt Willy de Lange. Zij is Educatiepuntmedewerker in wijkcentrum de Baselaer. “In totaal krijgt Tilburg 5 Educatiepunten door de stad verspreid. Het Educatiepunt is een initiatief van het ROC Tilburg en de gemeente om laagopgeleide volwassenen in de wijk te informeren over hun mogelijkheden. Veel mensen weten niet dat er zoiets als basiseducatie bestaat en hoe het werkt. Ze hebben vaak drempelvrees doordat ze vroeger gepest werden op school of niet mee konden komen. We proberen voor hen de drempel weg te halen door ze in contact te brengen met de nieuwe vorm van leren. Want de mensen die eenmaal een cursus volgen ervaren dat het tegenwoordig heel anders gaat. Er wordt nu echt naar ze geluisterd en ze leren zelf ook luisteren. Hierdoor ontdekken ze dat leren ook leuk kan zijn. Ik geef zelf Engels aan volwassenen en zie het in mijn lessen. Mensen raken weer enthousiast en zijn trots op zichzelf. Het is mooi om te zien dat mensen meer kunnen dan ze denken en dat ze ontdekken dat de wereld groter is dan de wijk waarin ze wonen.”

Wijkambassadeurs
Er zijn verschillende manieren waarop het Educatiepunt mensen wil bereiken. “We hebben een spreekuur in het Educatiepunt waar mensen zelf naartoe kunnen komen. Dit spreekuur wordt aangekondigd in de wijkkranten en we hangen posters op veelbezochte plekken in de wijk. Daarnaast willen we de mensen bereiken door netwerken op te bouwen met organisaties die al in de wijk werken. Denk daarbij aan opbouwwerk, jeugdwerk, de parochie, het consultatiebureau, de woningcorporaties en buurtcomités. Maar we willen vooral mensen inzetten die al ervaring met de cursussen hebben. Want verhalen uit de praktijk werken toch vaak het beste om mensen over de streep te trekken. Deze mensen bieden we een cursus aan om ambassadeur te worden. In de cursus leren ze goed luisteren, vragen stellen, informatie geven over het cursusaanbod, omgaan met mensen uit andere culturen en voorlichting geven aan groepen. Iedereen kan het ambassadeurschap op zijn eigen manier invullen. De een vindt het prettiger om mensen aan te spreken bij de schoolpoort, de ander vindt het makkelijker om op bijeenkomsten informatie aan meerdere mensen te geven.”

Gratis cursus met leerbon
Als u zich aanmeldt bij het Educatiepunt dan krijgt u een leerbon waarmee de eerste cursus gratis is. Er zijn al erg veel aanmeldingen voor bijvoorbeeld de cursussen Engels en computeren. “Maar we geven bijvoorbeeld ook cursussen gesprekken voeren, lezen en schrijven, opstap naar een mbo-opleiding, grip op de knip of een nieuw leven als senior”, somt Willy op. “En er worden cursussen gegeven om mensen te ondersteunen in hun loopbaan. Als je bijvoorbeeld al jaren als schoonmaakster werkt en wel wat anders zou willen doen dan kijken wij met je wat je wensen zijn, wat je kunt, hoe het beroep wat je leuk lijkt eruit ziet en hoe je kunt solliciteren.”
 
Nu is het moment om weer te gaan leren
“Sommige mensen schamen zich om zich voor een cursus als ‘lezen en schrijven’ aan te melden maar dat is echt niet nodig”, zegt Willy. “Veel cursisten merken dat het doen van de cursus zo’n positief effect op ze heeft, dat ze het uitstralen naar hun omgeving. Het leven wordt leuker omdat het makkelijker is om op instanties af te stappen en contacten te leggen. Ik wil vooral tegen alle mensen die twijfelen zeggen: je staat niet alleen. Er zijn heel veel mensen die geen kans hebben gehad om te leren. Je hoeft je echt niet te schamen omdat je niet alles weet. Nu is juist het moment om de dingen die je nog wilt weten te leren!”

Ambassadeur worden?
Het Educatiepunt zoekt nog steeds ambassadeurs. Om ambassadeur te worden moet u goed kunnen luisteren, geïnteresseerd zijn in mensen, geen vooroordelen hebben en uw eigen (onderwijs)ervaring met anderen durven delen. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Willy de Lange, tel. 013 53 97 080.