Een zoen voor de MADD-vrijwilligers

Make a Difference Day (MADD) 2009, de vrijwilligersdagen die vrijdag 20 en zaterdag 21  maart plaatsvonden,  telden in Tilburg weer vele klussen en deelnemers. Naar schatting 350 mensen hebben zich als vrijwilliger ingezet bij één van de 31 projecten in Tilburg , die speciaal voor deze dagen aangemeld waren. De vrijwilligers-organisatie Contour, die MADD organiseerde, spreekt van een groot succes! Het doel van MADD is te laten zien hoe belangrijk vrijwilligerswerk voor de samenleving is én om nieuwe vrijwilligers te werven.

Binnen Tilburg staken zowel diverse individuele bewoners als ook diverse organisaties en wethouders de handen uit de mouwen op vele projecten. Zo ging het college van B & W aan de slag om de start te maken met de bouw van een bejaardenboerderij bij Zorgcentrum Padua. Personeel van de Rabobank Tilburg e.o. bood op verschillende projecten een helpende hand. Medewerkers van Contour zelf gingen ook vrijwillig aan de slag. Zo werd bij La Poubelle een start gemaakt met de make over van de kringloopwinkel en werden o.a. chronisch zieken en eenzame ouderen die op de wachtlijst staan voor een (informele zorg) vrijwilliger met een door ‘de Blompot’ aangeboden bloemetje bezocht.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele klussen die tijdens MADD Tilburg door vrijwilligers zijn gerealiseerd.

Projectleider Albert Rusch van Contour en Achmed Ajjaji van de Gemeente Tilburg zijn vele projecten langs geweest. Voor alle vrijwilligers  hadden zij, in het kader van ‘Een zoen voor de MADD vrijwilligers’, een heerlijke Buys Zoen bij om ze te bedanken voor hun inzet. Voor geïnteresseerden waren er gratis VIP kaarten voor de wielerzesdaagse in het kader van ‘Tilburg 200 jaar’, aangeboden door Tiwos.