Eenrichtingsverkeer op Cityring vanaf 27 oktober

Eenrichtingsverkeer Noordhoekring
De werkzaamheden aan de Schouwburgring vorderen geleidelijk. Op dinsdag 27 oktober gaat de aannemer beginnen aan het kruispunt met de Bredaseweg en de Noordhoekring. Dat is het moment waarop op de Noordhoekring eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd en gemotoriseerd verkeer alleen nog in de richting van de Spoorlaan kan rijden. Daarmee is op nagenoeg de gehele Cityring de eindsituatie een feit. Alleen op de Spoorlaan blijft het voorlopig nog mogelijk om in twee richtingen te rijden. De Spoorlaan wordt pas eenrichtingsverkeer als de Burgemeester Brokxlaan in de Spoorzone is aangelegd.

Kruispunt Schouwburgring – Bredaseweg – Noordhoekring
In de nacht van maandag 26 oktober op dinsdag 27 oktober wordt op het kruispunt Schouwburgring – Bredaseweg – Noordhoekring een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst. Hiervoor is het nodig om het gehele kruispunt die nacht volledig af te sluiten. Daarna blijven, rekening houdend met het eenrichtingsverkeer op de Noordhoekring, alle rijrichtingen mogelijk. Door de omvang van de werkzaamheden en de tijdelijke verkeersmaatregelen kan er verkeershinder ontstaan. De aannemer doet er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.

Parkeergarages
Ondanks alle werkzaamheden zorgt de gemeente ervoor dat u overal kunt komen. Alle parkeergarages blijven steeds bereikbaar, ook al moet u soms een aangepaste route kiezen. Ook blijven de winkelpassages Schouwburgpromenade, Emmapassage en Heuvelpoort en natuurlijk ook de rest van het kernwinkelgebied bereikbaar.

De parkeergarages zijn via de volgende (aangepaste) route(s) bereikbaar:

Louis Bouwmeesterplein
Bereikbaar via:
• Bredaseweg – Lange Schijfstraat – Zomerstraat
• Korvelseweg – Zomerstraat
• Schouwburgring – Lange Schijfstraat – Zomerstraat

Emmapassage
Bereikbaar via:
• Piusstraat – Piusplein – Paleisring
• Heuvelring – Piusplein – Paleisring

Koningsplein
Bereikbaar via:
• Piusstraat
• Heuvelring – Piusplein – Paleisring – Bisschop Zwijsenstraat

Heuvelpoort
Bereikbaar via:
• Heuvelring

Pieter Vreedeplein
Bereikbaar via:
• Spoorlaan – Magazijnstraat

Tivoligarage
Bereikbaar via:
• Spoorlaan

Knegtelgarage
Bereikbaar via:
• Spoorlaan – Gasthuisring

Meer informatie over parkeren is te vinden op www.tilburg.nl/parkeren.

Overige werkzaamheden
De werkzaamheden aan de Piusstraat zijn op 28 oktober zover gevorderd dat er vanaf die datum weer gemotoriseerd verkeer mogelijk is vanuit de Piusstraat naar de Paleisring. De parkeergarage Emmapassage is dan ook weer via die route bereikbaar. De werkzaamheden aan de Ringbaan West zijn zo ver gevorderd dat het kruispunt met de Bredaseweg weer is opengesteld. De  parkeergarage Louis Bouwmeesterplein is dan ook weer vanuit de Bredaseweg bereikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanleg van de Cityring kunt u kijken op www.tilburg.nl/cityring.