Eerste Jan Ligthartschool krijgt eigen zonne-centrale

De Eerste Jan Ligthartschool in Tilburg opent als eerste school in Nederland op 5 oktober een zonne-centrale op haar eigen dak die nagenoeg de hele elektriciteitsbehoefte dekt. De centrale wordt gefinancierd volgens het baanbrekende concept van Rooftop Energy. Wethouder Berend de Vries zal de feestelijke openingshandeling verrichten in het bijzijn van alle kinderen en ouders.

De zonnecentrale bestaande uit 200 zonnepanelen is mogelijk gemaakt door Rooftop Energy. Het
bedrijf financiert en onderhoudt de installatie. De school betaalt alleen voor de geproduceerde energie.
Zo is zij niet duurder uit voor haar elektriciteitskosten en hoeft geen geld te investeren.
Vorige week hebben alle kinderen op hun eigen niveau les gekregen over zonne-energie zodat ze
precies weten wat de nieuwe installatie op het dak van hun school doet. De lessen werden verzorgd
door Stichting Technotrends.

Kees van Willigen, directeur Eerste Jan Ligthartschool: “We wilden heel graag zonnepanelen op onze
school. De investeringskosten waren echter een obstakel. Rooftop Energy heeft die kosten op zich
genomen en ook verder alles geregeld. Toen ik na de zomervakantie aan het team vertelde dat er
zonnepanelen op het dak lagen steeg er gejuich op. Iedereen was enthousiast. We vinden het
belangrijk om de kinderen het belang van duurzaamheid in woord en daad te kunnen laten zien.”
Tot op heden waren scholen veelal afhankelijk van overheidssubsidies voor de aanschaf van
zonnepanelen. Vaak gaat het hierbij om kleinere aantallen panelen omdat de investeringskosten voor
een centrale voor het hele elektriciteitsverbruik van de school zelfs met subsidie te hoog zijn. De Jan
Ligthartschool heeft nu een centrale die meer dan 90% van haar elektriciteitsverbruik dekt.

Leendert Florusse, directeur Rooftop Energy: “Rooftop Energy heeft inderdaad een manier gevonden
om zonne-centrales op het dak van instellingen en bedrijven te realiseren zonder dat de klant hierin
hoeft te investeren. Dat betekent een doorbraak in de zonne-energiemarkt in Nederland. Dit is de
eerste school die gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid en verwachten dat er nog vele zullen
volgen. De interesse is groot. We vinden het bijzonder leuk om met scholen samen te werken omdat
we daarmee een bijdrage leveren aan onderwijs over duurzame energie. Daarbij helpen ook de
datasignalen die van dag tot dag precies laten zien hoeveel zonne-energie de installatie op het dak van
de school produceert.”