Eisen t.a.v. de herinvesteringsreserve

Indien u bij verkoop van een bedrijfsmiddel een boekwinst realiseert is het toegestaan om deze winst tijdelijk te reserveren, mits uiterlijk op balansdatum het voornemen bestaat de opbrengst te herinvesteren. Het voordeel moge duidelijk zijn, u realiseert geen winst en daarmee belastinguitstel.

Dat over de eis inzake het voornemen tot investeren niet te licht moet worden gedacht blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Breda  (Rechtbank Breda, 14-2-2011, nr. 10/1486 gepubliceerd 4-3-2011). Zie voor het volledige bericht www.ideaa.nl