Emancipatieprijs 2009 van de stad Tilburg

In het jubileumjaar 2009 neemt de gemeente Tilburg het initiatief om de emancipatieprijs opnieuw en op vernieuwende wijze uit te gaan reiken. De prijs benadrukt het belang van een gelijkwaardige positie en participatie van mannen en vrouwen in onze stad. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor de initiatieven die de verschillen tussen mannen en vrouwen oplossen. Iedereen die daaraan bijdraagt komt in aanmerking voor de prijs. De organisatie van de emancipatieprijs is uitbesteed aan Feniks, stedelijk centrum voor emancipatie. Eind 2009 zal deze prijs worden uitgereikt. Tot 15 oktober kunnen aanmeldingen en voordrachten via een speciale website worden gedaan.

Beleidsuitgangspunt Gemeente Tilburg
In Tilburg wonen ruim honderdduizend vrouwen. Al deze vrouwen dienen een goede toekomst kunnen opbouwen. Daarom is het belangrijk dat ze even goede kansen, rechten, vrijheden en verantwoordelijkheden krijgen als mannen. Helaas zijn er in de praktijk nog heel wat knelpunten en belemmeringen. Die wil de gemeente
aanpakken.

De Tilburgse gemeenteraad heeft drie doelstellingen vastgesteld voor vrouwenemancipatie in Tilburg:
1. het opheffen en voorkomen van (verdere) uitsluiting van kansarme en kwetsbare vrouwen.
2. het toepassen van een Tilburgse gendertool, een soort meetlat voor beleid.
3. het vergroten van maatschappelijke aandacht voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.

Er komt een tweejaarlijkse emancipatieprijs. De gemeente wil bedrijven, organisaties of personen in het zonnetje zetten, die zich onderscheiden met maatregelen die positief uitpakken voor vrouwen en/of meisjes.

Fien Verbuntpenning
Tilburg bruist van de innovatieve, creatieve en krachtige initiatieven die belangrijk zijn voor de toekomst en ontwikkeling van de stad. Tilburg laat het zien! Zeker in 2009! De Emancipatieprijs is genoemd naar een krachtige vrouw uit de 200 jarige geschiedenis van Tilburg. Op 30 november 1836 wordt bij Notaris Hendrik Beckers door Fien Verbunt opgericht de onderneming “firma Verbunt en Cie”. Zij werd daardoor de eerste schoolhoudster in Tilburg. Op 21 februari 1837 legt zij haar gelofte af en treedt toe tot de orde van de Zusters van Liefde. Onderwijs is een belangrijke peiler in onze stad en biedt kansen op ene goede toekomst. De jury selecteert een aantal genomineerden waarvan aan één prijswinnaar de Fien Verbuntpenning zal worden toegekend.

Wie komen in aanmerking?
Met de tweejaarlijkse emancipatieprijs worden inspirerende, succesvolle en/of vernieuwende initiatieven in de stad onder de aandacht gebracht van een breed publiek en deze zullen in de stad als good practices worden gepromoot. Iedere vrouw, man, groep, stichting, project, bedrijf of organisatie ongeacht leeftijd, kleur of achtergrond, die met een inspirerend, succesvol en/of vernieuwend initiatief laat ziet wat emancipatie in de hedendaagse Tilburgse samenleving betekent, kan zichzelf of iemand anders kandidaat (laten) stellen voor deze prijs. Het voordrachtformulier hiervoor kan via de website www.emancipatieprijs.nl worden ingevuld. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury van vijf leden die een meer dan uitstekende kennis hebben van de Tilburgse samenleving.

De jury bestaat uit :
• Marieke Moorman, wethouder gemeente Tilburg (voorzitter)
• Zr. Marie-Thérèse Brinkmann, Provinciale Overste Zusters van Liefde
• Drs. Peggy van Grinsven, secretaris BZW (Brabant Zeeuwse Werkgevers)
• Jan Melis, ondernemer en bestuurder
• Marco Paans, directeur Brabants Dagblad
• Secretaris jury, Gerda de Vries, directeur Feniks

De jury is op 4 september j.l. voor de eerste maal bijeen geweest. Alle informatie over de criteria, aanmelding en jurering voor deze prijs zijn te vinden op de website www.emancipatieprijs.nl. De Emancipatieprijs nieuwe stijl wordt voor de eerste maal uitgereikt in december 2009 en wordt georganiseerd door Feniks, stedelijk centrum voor emancipatie in opdracht van de gemeente Tilburg.

Krachtbron
Met als titel Laat ’t zien viert Tilburg haar 200 jaar stadsrechten. Er verschijnen verschillende historische uitgaven terwijl ook aandacht wordt besteed aan de betekenis van het verleden in het heden. In dit kader heeft de gemeente Tilburg aan Feniks, stedelijk centrum voor emancipatie in Tilburg de opdracht gegeven om een boek te maken over de geschiedenis van de vrouwen (emancipatie) in Tilburg. Vrouwen als krachtbron in de ontwikkeling van Tilburg. Dit boek maakt onderdeel uit van het project krachtbron meer informatie www.krachtbrontilburg.nl. Ter gelegenheid van 200 jaar stadsrechten van de gemeente Tilburg ontvangen de winnaars van de Emancipatieprijs 2009 tevens het eerste exemplaar van het boek “Krachtbron; 200 jaar vrouwen in Tilburg”. www krachtbrontilburg.nl.