Er opent een nieuw kindcentrum rond woonwijk Willemsbuiten: WillemsPoort

willemspoort

De wijk Willemsbuiten ontwikkelt zich tot een kinderrijke prachtplek. In september 2021 opent WillemsPoort haar deuren in de wijk. Voorlopig in een tijdelijke huisvesting. Van ons échte pand, de oude kazerne, maken we in de tussentijd een modern en stijlvol kindcentrum, waar kinderen hun ogen uitkijken. En samen het leven leren.

Samenwerking Xpect Primair & Humankind

Een kind leert en ontwikkelt zich de hele dag. Op school én in de kinderopvang. Daarom openen Xpect Primair & Humankind sámen kindcentrum WillemsPoort. Ze bieden een gevarieerd, modern en leerzaam dagprogramma voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Je kind ontwikkelt zich al die jaren met dezelfde vriendjes en professionals, in dezelfde omgeving. Samen creëren ze een doorgaande leerlijn. Wel zo fijn voor je kind! En voor jou.

Waar werken ze naartoe?

Pedagogisch en didactisch professionals van WillemsPoort begeleiden kinderen op hun weg naar een toekomstige plek in de maatschappij. Hun eigen weg. Hun tijd bij WillemsPoort vormt de basis voor het verdere leven. Voor geluk, gezondheid, gedrag en (talent)ontwikkeling. Het kindcentrum is een mini-maatschappij, met kinderen en volwassenen die samen leren, samen werken en samen leven. Ze halen de echte wereld het kindcentrum in. En als het kan, gaan ze met de kinderen de echte wereld in. Zodat ze waardevolle leerervaringen opdoen. Met plezier.

WillemsPoort gelooft dat ieder kind zich op geheel eigen wijze en in zijn eigen tempo ontwikkelt. Dus niet per se lineair. Verschillende professionals volgen ieders ontwikkeling, sluiten hierbij aan en dagen uit. Er is ruimte om te spelen, ontdekken en ervaren. Het kindcentrum hecht aan een rijk aanbod en een goede instructie. De exacte, conceptuele uitwerking van de visie zijn ze op dit moment aan het uitwerken. Uiteraard gaan ze deze helder verwoorden in een kindcentrumgids en kindcentrumplan. Zodra deze beleidsstukken klaar zijn, worden ze op de website geplaatst. Tijdens het proces ‘van visie naar concept’ zullen ze onze nieuwe professionals, maar ook onze toekomstige leerlingen en hun ouders betrekken.

Meer informatie

Bel of mail dan vooral voor een afspraak. Ze  praten je graag persoonlijk bij over de ontwikkelingen van het nieuwe kindcentrum. Voor een kennismaking en eventueel inschrijving, kun je terecht bij:

Marieke Hamburg (marieke.hamburg@xpectprimair.nl, 06 – 403 766 55 ) of Saskia Brock (saskiabrock@humankind.nl,  06 – 131 301 98)