ETZ onderzoekt of nieuw zorgpad ‘BAAS’ bijdraagt aan vlot herstel

Veel patiënten met een nieuwe knie hebben moeite om weer aan het werk te gaan. Het ETZ gaat deze patiënten voortaan beter begeleiden na de operatie, via het nieuwe zorgpad Back At Work After Sugery (BAAS). Hiermee wordt de patiënt actief betrokken bij zijn herstel.

Met knieprothese weer sneller aan het werk

De meeste patiënten met een knieprothese lukt het niet om – na de operatie – binnen zes maanden het werk te hervatten. Drie op de tien patiënten heeft zelfs meer dan een jaar nodig om terug te keren op het werk. Daarom hebben enkele ziekenhuizen gezamenlijk met verzekeraar ASR zorgpad BAAS ontwikkeld waarmee de werkenden beter worden begeleid. De orthopeden en fysiotherapeuten in het ETZ onderzoeken nu samen met Nij Smellinghe Ziekenhuis, Amsterdam UMC, UMC Groningen en Maastricht UMC de effectiviteit van dit zorgpad. Het ETZ includeert 75 patiënten in deze studie.

In kaart brengen

Zorgpad BAAS is ontwikkeld om eerdere en nauwere samenwerking tussen patiënt en zorgverleners te faciliteren. Het zorgpad heeft tevens als doel om de patiënt te activeren en verantwoordelijkheid te geven voor zijn eigen revalidatie- en re-integratietraject.In het zorgpad wordt vóór de operatie door de arbeidsdeskundige een rapport opgesteld waarin de werkzaamheden van de patiënt staan en de eventuele belemmeringen voor werkhervatting. Door al in kaart te brengen wat het werk voor de patiënt inhoudt qua belasting en activiteiten, weet de fysiotherapeut precies wat de patiënt moet trainen na de operatie. Na de operatie wordt via multidisciplinair overleg samen met de patiënt de progressie van het herstel besproken. Hierbij zijn onder anderen de fysiotherapeut, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts betrokken.

Sensor

De patiënt draagt vanaf de intake voor de operatie een activity tracker. Hiermee krijgt de patiënt via een app dagelijks inzage in zijn eigen beweeggedrag en kan de fysiotherapeut betere persoonsgebonden zorg leveren. In het ETZ begeleiden de orthopeden Igor van den Brand en Jacob Caron en de fysiotherapeuten Berry van Hezik en Jamie Paling de patiënten bij het nieuwe zorgpad.

Meer informatie

Wil je meer informatie over zorgpad BAAS? Check dan even deze website.