ETZ-verpleegkundigen bundelen hun expertise

CIV

Afdelingsverpleegkundigen merken soms dat het opeens slechter gaat met kwetsbare (oudere) patiënten met multiproblematiek. Zij kunnen voortaan in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) een beroep doen op de ‘Consultatief Intensive care Verpleegkundige’ (CIV). “Door op het juiste moment de juiste kennis in te zetten, bieden we betere patiëntenzorg.”

De gespecialiseerde CIV-verpleegkundigen werken op de Intensive Care (IC) van locatie ETZ Elisabeth in Tilburg en zijn de klok rond bereikbaar voor hun collega’s op alle andere verpleegafdelingen. “De CIV-verpleegkundigen kunnen snel ondersteuning bieden, omdat ze hiervoor helemaal zijn vrij gepland”, legt Rowan Marijnissen uit. Zij is als praktijkopleider verantwoordelijk voor de borging van de nieuwe werkwijze. Maar liefst 50 van de 150 IC-verpleegkundigen zijn in het ETZ opgeleid om als CIV de collega’s bij te staan.

Delen van expertise

De patiënten die in het ziekenhuis worden verpleegd zijn steeds zieker, omdat ze gemiddeld ouder worden met meerdere ziektebeelden. “De complexere zorg vereist meer kennis van de verpleegkundigen” verklaart Rowan. “Ze willen daarom graag hulp ontvangen, weten we uit eigen onderzoek.” Het is echter beslist niet de bedoeling dat een CIV-verpleegkundige aan bed taken of zorg gaat overnemen. “Belangrijkste doel is het delen van expertise en het bieden van ondersteuning bij het klinisch redeneren. Door samen elkaars kwaliteiten te benutten, kan de verpleging optimaal worden voortgezet.”

Blijvend geschoold

De CIV-verpleegkundige is dus puur bedoeld als ondersteuning bij verpleegkundige taken. Voor de noodzakelijke medische handelingen wordt vanzelfsprekend nog steeds de behandelend arts geraadpleegd. En bij levensbedreigende situaties wordt direct het spoed-team ingeschakeld. Rowan: “We gaan het komende jaar de inzet van CIV-verpleegkundigen nauwgezet volgen. Ook worden ze blijvend geschoold en gecoacht in hun persoonlijke vaardigheden.” Rowan verwacht dat er vaak een beroep op de CIV-verpleegkundigen gedaan gaat worden. “Het CIV-initiatief komt ook van de verpleegkundigen zelf. Iedereen die aan de totstandkoming van het project heeft meegewerkt, staat zelf aan het bed.”

Heropnames voorkomen

De tijdige inzet van CIV-verpleegkundigen moet er ook voor zorgen dat uiteindelijk minder patiënten op de IC worden opgenomen. Dat is in het belang van de patiënten, want bijna de helft van alle patiënten houdt een trauma over van het verblijf op de IC. Ook wel bekend als het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Rowan: “Het is dus voor het herstel belangrijk om – als het medisch verantwoord is – de IC te mijden”. En als toch een verblijf op de IC noodzakelijk is, komt na overplaatsing naar een andere verpleegafdeling altijd een CIV-verpleegkundige samen met de afdelingsverpleegkundige naar de patiënt kijken. “Deze patiënten worden altijd binnen 24 uur drie keer door een CIV-verpleegkundige bezocht”, aldus Rowan. Patiënten en hun naasten kunnen dan ook vragen stellen over het verblijf op de IC. Dat helpt bij de verwerking. “Bovendien willen we met de extra aandacht heropnames op de IC voorkomen.” Het ETZ onderzoekt de komende jaren of dat ook zo is.