Extra capaciteit bij De Wever voor coronapatiënten uit het ETZ

Extra capaciteit

Het aantal coronapatiënten stijgt nog steeds. Om ziekenhuisbedden niet langer dan noodzakelijk bezet te houden en om de huisartsen in onze regio te ontlasten, is vanuit het regionaal overleg (RONAZ) de vraag gekomen of de capaciteit bij De Wever aangepast kan worden.

Extra capaciteit

De Wever heeft aan deze oproep gehoor gegeven door 64 bedden voor coronapatiënten beschikbaar te maken op de locatie Damast. Dit behandelcentrum ligt op hetzelfde terrein als het ETZ Elisabeth en beschikt over de benodigde faciliteiten voor patiënten waarbij COVID-19 is gediagnostiseerd en quarantaine noodzakelijk. De specialisten Ouderengeneeskunde van De Wever staan in nauw contact met collega’s uit het ETZ en huisartsen over het opname- en behandelbeleid.

De afgelopen dagen is er hard gewerkt om deze extra capaciteit op een veilige manier te realiseren. Voor verwijzers is De Wever 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.