Féju en Supair Marketing bundelen krachten in online communicatie

Féju Automatisering & Telecommunicatie is een bekende naam onder Brabantse ondernemers en ondersteunt al jarenlang bedrijven in hun automatisering en telefonie. Met de groeiende behoefte om klanten vergaand te informeren over trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op hun bedrijfsvoortgang, hebben Féju en het Tilburgse Supair Marketing de handen ineen geslagen om dit online proces handen en voeten te geven.

Veelzijdige online communicatie
Ook klanten en relaties van Féju gebruiken steeds meer kanalen om informatie te verkrijgen.

Féju en Supair Marketing hebben besloten in een diversiteit van online kanalen te gaan communiceren met de doelgroep. Zo zet Féju niet alleen haar website en kwartaalmagazine in, maar starten zij ook een blog en gebruiken ze social media. Alle informatie is er op gericht ondernemers te informeren over trends, ontwikkelingen, risico’s en aandachtspunten die hun bedrijfsproces kunnen beïnvloeden; van beveiligingsrisico’s van besturingssystemen, tot het voorkomen van onnodige kosten aan telefonie.

Albert Jakobsen, directeur Féju: “In zo’n veelheid van informatie en kanalen zien mensen soms door de bomen het bos niet meer en bestaat het risico dat de echt belangrijke informatie niet de juiste mensen bereikt. Kijk maar naar de kwestie rond Windows XP; Er zijn nu nóg bedrijven die grote beveiligingsrisico’s lopen omdat ze dit niet geregeld hebben, terwijl er al genoeg over verteld is.”

Relevante informatie zonder lastig vallen
Juist in deze tijd van veel informatie langs allerlei wegen, weten mensen beter dan ooit hoe ze ongewenste informatie moeten blokkeren. Dit versterkt de noodzaak voor beide bedrijven om zeer doordacht met content om te gaan.

Joyce Lankhaar, Supair Marketing: “Van spamfilter tot ‘bel-me-niet-register’; we weten heel goed hoe we ongewenste informatie buiten moeten houden. Dat betekent dat je als organisatie écht wat te melden moet hebben, waardevolle informatie waar je doelgroep ook wat mee kan. Geen slappe verhalen om maar iets te schrijven, maar relevante inhoudelijke informatie die ergens over gaat. “

Commerciële doelen
Natuurlijk hebben Féju en Supair Marketing ook een commercieel doel met hun online informatie strategie.

Jacco Swinkels, Business Consultant Féju: “De professionaliteit en kunde van Féju is onder haar relaties welbekend en daarom willen we die kennis graag delen én de connectie tussen Féju, klanten en prospects verder versterken. Ook bedrijven die nog niet met Féju werken mogen best weten dat de mensen van Féju heel goed weten waarover ze praten.”

De komende periode gaat Féju via haar blog en website gratis artikelen en informatieve downloads aanbieden die ondernemers gratis kunnen raadplegen.

Het blog en overige informatie is te vinden op www.feju.nl.
Over Supair Marketing is meer te lezen op www.supairmarketing.nl.

supair-markting-afbeeldign