Fietsen in Tilburg

Tilburg heeft een uitgebreid fietsnetwerk waarover u gemakkelijk door de hele stad fietst. Het sternet is de snelweg voor fietsers. Het verbindt als hoofdroute de belangrijkste bestemmingen met elkaar. Daartussen ligt het secundaire fietsroutenetwerk. Dit zijn op zichzelf staande routes binnen en tussen woonwijken en sluiten aan op het sternet.