Fontys Bedrijfshogeschool gaat ‘innovators’ opleiden

Fontys Bedrijfshogeschool in Tilburg start in september met een nieuwe variant van de opleiding Commerciële Economie (CE). Deze variant, CE Business Innovation & Entrepreneurship geheten, richt zich op innovatie en ondernemerschap.
 
Fontys Bedrijfshogeschool start met deze nieuwe variant, omdat vanuit het bedrijfsleven steeds meer vraag is naar medewerkers die ‘innoverender en ondernemender’ zijn. ‘De huidige economische situatie is voor Fontys Bedrijfshogeschool een reden om juist nu met deze variant te beginnen. Innovatie en ondernemerschap zijn de pijlers van economische groei,’ vertelt Luc Maas van Fontys Bedrijfshogeschool, die de nieuwe opleidingsvariant ontwikkeld heeft.
 
Ambitie stimuleren
Innovatie is een breed begrip. Het richt zich op alle aanpassingen van een organisatie aan een veranderende (economische) omgeving. Het bepaalt in de praktijk in hoge mate het succes en de continuïteit van een bedrijf. De studenten worden via CE Business Innovation & Entrepreneurship opgeleid tot ‘innovators’. Ze leren binnen bedrijven innovatie te stimuleren, tot stand te brengen en te managen. Maas: ‘Deze nieuwe lichting studenten zijn intrapreneurs: dynamische werknemers voor het Nederlandse bedrijfsleven, die innovatie op zich kunnen nemen. Deze intrapreneurs worden vanaf nu opgeleid bij Fontys Bedrijfshogeschool.’ Een ander accent van de nieuwe opleidingsvariant ligt op het entrepreneurship van studenten. ‘Zelfstandig ondernemerschap wordt door ons gestimuleerd. Wij ondersteunen studenten bij hun ambitie om zelfstandig ondernemer te worden, waarbij de ontwikkeling van eigen bedrijfsactiviteiten wordt nagestreefd,’ licht initiatiefnemer Maas toe.