Fontys Hogescholen doet onderzoek naar burgerparticipatie in de lokale textielindustrie

Kennissessies Fontys

De organisatie van de industrie wordt veelal bepaald door bedrijven en overheid. De invloed van de burger is minimaal. Wil de burger meer invloed op aspecten als milieu, hergebruik, werkgelegenheid en werkomstandigheden? En hoe denken bedrijfsleven en overheid hierover? Inzicht hierin kan handvatten bieden voor de toekomst van de textielindustrie en andere sectoren.

Tilburg textielstad

Tilburg is van oudsher een textielstad, vooral bekend vanwege de wolnijverheid. Nadat de Tilburgse textielindustrie vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw grotendeels verdween door onder meer de concurrentie uit lage-loon landen, wordt de textielindustrie de laatste jaren weer nieuw leven ingeblazen door onder andere meer circulair en lokaal te gaan produceren.

Fontys for Society

Fontys Hogescholen zet zich met onderwijs en onderzoek in voor de maatschappij. Dat doet zij in samenwerking met onder andere burgers, bedrijven, overheden en andere onderwijsinstellingen. Voor het onderzoek naar de invloed van burgers op de textielindustrie wordt nauw samengewerkt met Midpoint Brabant, het economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant dat zich inzet voor een toekomstbestendige samenleving.

Internationale samenwerking

Het onderzoek dient als start voor grootschaliger onderzoek in verschillende Europese landen. Zo worden samenwerkingen met universiteiten uit Barcelona en Berlijn aangegaan, zodat de verschillende regio’s van elkaar kunnen leren en samen meer impact kunnen maken.

Deelname onderzoek

Woon je in Tilburg of omgeving of ben je professioneel betrokken bij de textielindustrie? Geef dan je mening en vul de vragenlijst in op deze website. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer drie tot vijf minuten. Alle gegevens zullen volledig anoniem verwerkt wordt. Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met: s.vanoverbeek@fontys.nl.