Fontys Hogeschool doet onderzoek naar inzamelen en hergebruik van textiel en heeft jouw hulp nodig!

Kennissessies Fontys

Doen inwoners mee met het inzamelen van textiel? Kopen ze tweedehands? Laten ze wel eens textiel repareren? Zijn ze tevreden met de voorzieningen in hun leefomgeving of vinden ze dat het beter kan? En, zouden ze hier graag meer over te zeggen willen hebben? Fontys is er een onderzoek naar gestart.

Vragenlijst

In hoeverre doe jij mee aan inzamelen en hergebruik van textiel? Zijn er voldoende voorzieningen in jouw leefomgeving? Hoe kan het inzamelen en hergebruik van textiel verbeterd worden? En zou je hier graag meer over te zeggen willen hebben? We horen graag jouw mening! Vul de vragenlijst in via deze link.

Invullen kost ongeveer twee minuten. Alle gegevens zullen volledig anoniem verwerkt worden. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Wat werkt voor de inwoner

Met het onderzoek wordt in kaart gebracht wat inwoners doen en wat ze willen met betrekking tot inzamelen en hergebruik van textiel. Daarnaast wordt onderzocht of inwoners, samen met bedrijfsleven en overheid, meer inspraak willen hebben in hoe het proces van inzamelen en hergebruik in hun leefomgeving geregeld wordt: welke ideeën hebben ze hiervoor en hoe kan het beter? Omdat veel tweedehands textiel naar tweedehandswinkels gaat en zij contact hebben met inwoners, zijn ook deze bij het onderzoek betrokken.

Eerder onderzoek

Uit eerder onderzoek van Fontys bleek dat meer invloed van burgers gewenst is op de organisatie van de lokale textielindustrie, die tot nu toe vooral bepaald wordt door overheid en bedrijfsleven. Het gaat hierbij om omgeving en milieu, inzamelen en hergebruik, locatie, werkgelegenheid en werkomstandigheden. De motivatie om meer invloed te willen zit hem vooral in de wens om de wereld duurzaam en toekomstbestendig te maken. Met name met betrekking tot inzamelen en hergebruik wordt meer invloed gewenst en bestaan veel ideeën ter verbetering.

Door gehoor te geven aan de wensen en ideeën van inwoners, krijgen zij enerzijds meer inspraak in hun leefomgeving en kunnen anderzijds bedrijfsleven en gemeente voldoen aan de toekomstige eisen, zoals gesteld in het Besluit uitgebreide producentverantwoordelijkheid textiel.

Wet Uitgebreide Producent Verantwoordelijkheid textiel

Met het Besluit uitgebreide producentverantwoordelijkheid textiel worden producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk voor de afvalfase van de producten die zij in de handel brengen. De wet moet zorgen voor meer hergebruik, minder verspilling en minder vervuiling. Dit kan onder andere bereikt worden door betere inzameling, recycling en hergebruik. Het besluit, dat onderdeel is van de Wet Milieubeheer, treedt per 1 juli van dit jaar in Nederland in werking. In sommige Europese landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, bestaat de wet al langer, in andere landen zal deze per 2025 in werking treden.

Fontys for Society

Fontys Hogescholen zet zich met onderwijs en onderzoek in voor de maatschappij. Dat doet zij in samenwerking met onder andere inwoners, bedrijven, overheden en andere onderwijsinstellingen. Voor het onderzoek naar inzamelen en hergebruik van textiel wordt onder meer samengewerkt met Midpoint Brabant, het economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant, dat zich inzet voor een toekomstbestendige samenleving.

Deelname onderzoek

In hoeverre doe jij mee aan inzamelen en hergebruik van textiel? Zijn er voldoende voorzieningen in jouw leefomgeving? Hoe kan het inzamelen en hergebruik van textiel verbeterd worden? En zou je hier graag meer over te zeggen willen hebben? We horen graag jouw mening! Vul de vragenlijst in via deze link.

Invullen kost ongeveer twee minuten. Alle gegevens zullen volledig anoniem verwerkt worden. Alvast hartelijk dank voor de medewerking!

Meer informatie

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met: s.vanoverbeek@fontys.nl of h.leene@fontys.nl.