Fontys Hogeschool Sociale Studies gaat naar Eindhoven

Het voorstel van de directie van Fontys Hogeschool Sociale Studies om vestiging Tilburg, met 500 studenten, te verplaatsen naar en samen te voegen met locatie Eindhoven, met 1.500 studenten, heeft de steun van de Raad van Bestuur gekregen. Daarmee wordt het onderwijs van Sociale Studies volledig in Eindhoven geconcentreerd. Deze verplaatsing en samenvoeging zijn noodzakelijk om de kwaliteit en de betaalbaarheid in stand te houden.

Fontys Hogeschool Sociale Studies kampt met een tekort van € 1.5 miljoen en moet dus fors bezuinigen. Het tekort is grotendeels veroorzaakt door een gefragmenteerd aanbod. In twee steden worden drie opleidingen aangeboden, zowel in voltijd als in deeltijd, met als gevolg hoge en deels dubbele organisatiekosten. Daar komt bij dat de vestiging in Tilburg met een bijzonder didactisch concept werkt, het ‘expeditieleren’. Dit experimentele concept is enkele jaren geleden in Tilburg neergezet en heeft aantrekkelijke kanten maar is ook, zo is gebleken, kwalitatief kwetsbaar. Fontys wil onder alle omstandigheden kunnen instaan voor de kwaliteit van haar opleidingen. De student heeft er recht op dat de kwaliteit van het onderwijs dat hij volgt gegarandeerd is en Fontys wil absolute zekerheid dat de bevoegde instanties haar onderwijs positief zullen accrediteren.

Alleen door een forse verbetering van de efficiency in bedrijfsvoering is het mogelijk om de opleidingen de noodzakelijke kwaliteit te geven. Fontys kiest ervoor om in plaats van hoge uitgaven voor organisatie en infrastructuur zoveel mogelijk middelen direct in te zetten in het onderwijs. Fontys kiest daarmee voor de inhoudelijke kwaliteit van Sociale Studies, gegeven de betaalbaarheid, zowel op de kortere als op de langere termijn.

Nadat instemming is verkregen van de Centrale Medezeggenschapsraad zal met de uitwerking worden gestart. Fontys Hogeschool Sociale Studies zal zorg dragen voor een zorgvuldige overgang en facilitering, zodat de studievoortgang van studenten wordt gewaarborgd en medewerkers aan de slag kunnen in Eindhoven. Het streven is om het onderwijs per 1 februari 2010 volledig in Eindhoven te organiseren.