Fontys lanceert Techstart: eerste brede technologische hbo propedeuse in Nederland

Techstart

In september starten acht technologische opleidingen van Fontys met Techstart, een gezamenlijke parallelpropedeuse voor leerlingen die een studie willen in de technologie, maar nog niet weten welke. Techstart biedt die studenten de mogelijkheid en de tijd om toe te werken naar de opleiding van hun keuze.

De juiste student op de juiste plek

Veel leerlingen weten (nog) niet wat ze moeten kiezen na het vo of mbo. “Iets met technologie,” maar wat dan? Twijfel, ook na oriëntatie, kan de keuze bemoeilijken. Voor die leerlingen is Techstart bedoeld. Techstart komt niet in plaats van bestaande propedeuses, het is een aanvulling daarop. Techstart biedt ook studenten die zijn gestart met een opleiding, maar die er snel achter komen dat ze niet de juiste keuze hebben gemaakt, de mogelijkheid om via de Techstartroute alsnog een goede keuze te maken. Het primaire doel is om de juiste student op de juiste plek te krijgen.

Techstart voor student en maatschappij

Twee jaar geleden uitte een achttal technologische opleidingen van Fontys (Applied Science, Automotive, Bedrijfsmanagement MKB, Elektrotechniek, Mechatronica, Technische Bedrijfskunde, Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde) de wens om meer samen te werken. Met veel aandacht voor de juiste student op de juiste plek, en een substantiële uitval van studenten in het eerste jaar, bleek al snel dat de samenwerking ergens vooraan in de opleiding vorm zou krijgen. Daarnaast willen de opleidingen tegemoetkomen aan de behoefte aan goed opgeleide technici in de Brainportregio.

Onderwijsvisie en -concept

Binnen Techstart krijgt de visie van de technologieopleidingen op onderzoek en onderwijs vorm: flexibiliteit, multidisciplinaire samenwerking, technologie en innovatie, open community, onderzoekende houding en samenwerking met het werkveld. Door een talent- en ontwikkelingsgerichte aanpak kan de student zich binnen Techstart goed oriënteren en zich tegelijkertijd ontwikkelen in de richting van de opleiding van zijn/haar keuze.

Het onderwijsconcept is die van een vraaggerichte, flexibele en multidisciplinaire aanpak. Didactisch gebeurt er momenteel heel veel in onderwijsland. Techstart combineert de nieuwste ontwikkelingen en houdt dus ook een nieuwe wijze van onderwijs aanbieden in. Alles komt bij elkaar: visies, onderwijsconcepten, traditioneel versus nieuwe manieren van onderwijs, rollen van docenten.