Fontys stimuleert gebruik PDA en GPS in onderwijs

Drie Fontys Hogescholen en het lectoraat 'Educatieve Functies van ICT' organiseren op 25 en 26 november in Tilburg het MscapeFest09. Tijdens dit tweedaagse internationale congres wisselen docenten informatie uit over het gebruik van PDA en GPS in het onderwijs.

Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool (PTH) in Eindhoven heeft al ervaring met diverse toepassingen van het softwarepakket Mscape. Met deze software is het mogelijk om eenvoudig educatieve en interactieve tochten (mediascapes) op basis van PDA en GPS te maken. Docent Paul Dirckx van Fontys PTH: 'door deze toepassing van mobiele technologie kunnen leerlingen buiten het schoolgebouw spelenderwijs veel leren. Ze maken bijvoorbeeld kennis met de flora en fauna of leren via deze tochten over interessante plaatsen en gebouwen.'

Zelf tochten maken
De PDA met GPS-functionaliteit brengt leerlingen in aanraking met de praktijk. 'Ze zijn actief bezig in de buitenlucht en doen kennis op met behulp van een PDA en een mediascape. Voor bepaalde onderdelen van een vak hoeven ze niet meer uit de boeken te leren,' licht Dirckx toe. Een ander voordeel is dat leerlingen met de Mscape-software zelf mediascapes kunnen maken voor hun klasgenoten. Voor de educatieve tochten kunnen gebieden op een topografische kaart gekoppeld worden aan een tekst- of mediabestand. Komt een leerling op de plek die overeenstemt met het aangegeven gebied, dan verschijnt er op de PDA een afbeelding en/of wordt er een audio- of videobestand afgespeeld.

Toepassing binnen alle vakken
Dirckx noemt toepassingen binnen vakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Ook talen, wiskunde, natuurkunde en lichamelijke opvoeding komen volgens hem in aanmerking voor deze mobiele toepassing. Fontys PTH heeft al verschillende pilots uitgevoerd op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs, maar ook op lerarenopleidingen in het hoger onderwijs. Daarnaast verzorgt de hogeschool op verzoek ook workshops bij (onderwijs)instellingen. Dirckx bezocht vorig jaar het Mscapefest in Belfast, Noord-Ierland. Hij raakte enthousiast over het concept en besloot de tweedaagse conferentie naar Nederland te halen. Het is voor het eerst dat het MscapeFest op het Europese vasteland gaat plaatsvinden. Deze vierde editie wordt georganiseerd door Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys PABO Tilburg, het lectoraat 'Educatieve Functies van ICT' verbonden aan Fontys Lerarenopleiding Sittard en Fontys PTH uit Eindhoven.

Effect op studenten
Naar verwachting zullen ongeveer tweehonderd onderwijsmedewerkers uit twintig verschillende landen deelnemen aan het internationale congres. Matthijs Leendertse, werkzaam bij TNO en als docent verbonden aan de Erasmus Universiteit, geeft op 25 november als keynote spreker een presentatie getiteld 'Following the learner'. Hij gaat in op het gebruik van mobiele toepassingen in het onderwijs, het effect daarvan op studenten en hoe het onderwijssysteem succesvolle applicaties kan adopteren.

Meer informatie
De bijeenkomst is op 25 en 26 november bij Fontys Hogescholen, Prof. Goossenslaan 1, 5022 DM te Tilburg. Op deze website https://www.pmstudio.co.uk/events/wed-25112009-900am staat meer informatie over het programma.