Fotoreportage van de verlaten wijk Rosmolen

De Tilburgse wijk Rosmolen ondergaat een herstructurering. Er komen 107 nieuwe sociale huurwoningen, 42 koopwoningen en er worden tien woningen gerenoveerd. Een omvangrijk project waarvoor nu de eerste stappen worden gezet. Fotograaf Corné nam een kijkje in de verlaten wijk Rosmolen en geeft je een beeld van de wijk die op het moment gesloopt wordt.

De nieuwe wijk

Om van de nieuwe wijk Rosmolen geen anonieme nieuwbouwwijk te maken, krijgen bewoners de kans om mee te denken over de nieuwe buurt. De nieuwbouw van Rosmolen gebeurt in twee fases. Tiwos start met de eerste fase, WonenBreburg met de tweede fase. Inmiddels is de aanmelding voor de eerste fase gesloten. Ruim 500 mensen meldden zich aan. Zit je hier niet bij? Ook voor de tweede fase van WonenBreburg worden woningzoekenden weer gevraagd om mee te denken over de indeling over andere het openbare gebied in de nieuwe wijk Rosmolen, de indeling van de woningen en het aanzicht. Houd daarvoor www.rosmolentilburg.nl in de gaten.