FujiFilm wil gebruik grondwater beperken

Intentieverklaring met waterschappen voor pilotproject

Tilburg 29 juli – Samen met de Waterschappen De Dommel en Brabantse Delta gaat FUJIFILM Tilburg een methode testen die afvalwater zuivert en opnieuw bruikbaar maakt voor het productieproces. Hiervoor hebben de drie partijen op dinsdag 28 juli een intentieverklaring getekend. Als de pilot slaagt kan het bedrijf het gebruik van grondwater aanzienlijk verminderen. Met welk volume is op dit moment nog niet bekend, dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Energiezuinig
De technieken om dit type afvalwater te zuiveren bestaan al langer maar deze zijn arbeidsintensief, kostbaar en gebruiken veel energie. FUJIFILM wil nu het water zuiveren met energiezuinige en duurzame apparatuur en gaat daarvoor een proefopstelling maken die in september operationeel is. Dit gebeurt met behulp van membraandestillatie en met ionenwisselaars.

Vergunningen
Door veranderingen in het productieproces verandert het water dat FUJIFILM loost van samenstelling, het is minder vervuild. Hiervoor zijn echter wel nieuwe vergunningen nodig. De waterschappen hebben bij het toekennen van die vergunningen afgesproken dat FUJIFILM een pilot gaat doen voor het hergebruik van afvalwater. In de intentieovereenkomst met de beide waterschappen is vastgelegd dat het bedrijf nu twee jaar de tijd krijgt om het zuiveringsproces te testen. Ondertussen nemen de partijen tijdelijke maatregelen voor de verwerking van het huidige afvalwater.

Rol waterschappen
De twee Brabantse Waterschappen zorgen voor schoon, voldoende en veilig water in elk hun eigen beheersgebied. De waterschappen vinden het belangrijk om goed contact en overleg te voeren met functionele relaties. Deze pilot is een mooi voorbeeld van zo’n vruchtbare samenwerking. Duurzaamheid en schoon water is voor de drie partijen essentieel.

FUJIFILM Tilburg
FUJIFILM Manufacturing Europe b.v. is een van de grootste productievestigingen van FUJIFILM buiten Japan. Tilburg zorgt voor onderzoek, productie, distributie en verkoop van fotografische materialen en offsetplaten voor de Europese markt, het Midden Oosten en Afrika. FUJIFILM Tilburg ontwikkelt bovendien nieuwe producten voor bestaande en nieuwe markten. In Tilburg is ook het hoofdkantoor gevestigd van FUJIFILM Europe b.v. Er werken in totaal zo’n 1000 mensen.