Geestelijk verzorgers ook thuis inzetbaar in regio Tilburg

Geestelijk Verzorger

Wanneer mensen een ingrijpende gebeurtenis meemaken of in een andere levensfase terecht komen, kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen bij verlies of verandering. Zij kunnen aan huis komen.

In de regio Tilburg hebben ze daarvoor de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant opgericht. Zo’n twintig geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor mensen die daar behoefte aan hebben. Ook bieden zij ondersteuning aan en zijn zij een vraagbaak voor professionals in de eerste lijn, denk aan huisartsen of wijkverpleegkundigen.

Geestelijke verzorgers zijn al jaren werkzaam in ziekenhuizen en verpleeghuizen in de regio. Nu de zorg steeds meer verplaatst wordt naar huis, heeft de regering besloten om geestelijke verzorging ook thuis mogelijk te maken. Ze hebben hiervoor geld beschikbaar gemaakt. Dit is concreet bedoeld voor mensen van vijftig jaar en ouder die levensvragen hebben. Zij kunnen een gesprek aanvragen met een geestelijk verzorger. De kosten hiervan worden volledig vergoed.

Levensvragen

Geestelijk verzorgers komen in beeld wanneer je geconfronteerd wordt met de kwetsbare kanten van het bestaan. Vaak valt in dit soort situaties het vanzelfsprekende weg en komen er verschillende levensvragen opborrelen. Vragen als waarom overkomt mij dit? Wie ben ik nog? Hoe kijk ik naar de toekomst? Bij mensen die ongeneeslijk ziek zijn komen daar nog vragen over het loslaten van het leven en het omgaan met de naderende dood bij.

Bereikbaar

Voor Tilburg en omstreken is nu dus de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant opgericht. Dit is een onderdeel van Zorgnetwerk Midden-Brabant. De geestelijke verzorgers die werkzaam zijn in de Praktijk voor Levensvragen werken veelal ook in organisaties die deel uitmaken vanhet Zorgnetwerk Midden-Brabant. Dit zijn onder andere de Wever, ETZ, GGZ Breburg, Hospice Francinus de Wind, Prisma, Schakelring, Thebe, Volckaert