Geheugenpoli voor jonge en oudere patiënten

Het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg is een nieuwe, succesvolle poli rijker. Patiënten met geheugenproblemen, cognitieve- en gedragsstoornissen of niet aangeboren hersenletsel kunnen rekenen op een vlotte diagnose, behandeling en nazorg. Ook voor familieleden en mantelzorgers is de poli waardevol.

De poli gedragsneurologie is een loket voor zowel de oudere als jongere patiënt. “Wij spelen met deze poli vooral in op de explosief groeiende groep oudere patiënten. Bij deze groep is vaak sprake van achteruitgang in geheugen, cognitief functioneren of van bepaalde gedragsstoornissen”, vertelt neuroloog en één van de initiatiefnemers Gerwin Roks. “We behandelen ook (jongere) patiënten met niet-aangeboren hersenletsel. Er is een toenemende zorgvraag van patiënten met neurologische aandoeningen.”

Behandeling op maat
Patiënten worden behandeld door een multidisciplinair team van diverse artsen, psychologen, maatschappelijk werkers en paramedici. De poli is een samenwerkingsverband tussen het Elisabeth, Stichting de Wever en het Revalidatiecentrum Leijpark. In de toekomst wordt samenwerking gezocht met het nog te bouwen Geriatrisch Behandelcentrum van Stichting de Wever.

Na een vlotte diagnose wordt een behandelplan opgesteld waarbij er ook aandacht is voor de nazorg in overleg met familieleden en mantelzorgers. Roks: “Wij bieden behandelingen op maat en geven ondersteuning voor wat betreft medicatie, cognitieve revalidatie, voorzieningen voor dagopvang of dagbehandeling en begeleiding van de patiënt. Ook hun naasten vergeten wij niet want uiteindelijk leidt een goede behandeling, ook in preventieve zin, vaak tot vermindering van de mantelzorgbelasting.”

Snelle diagnostiek
Ruim een jaar geleden startte de poli als een pilot. Inmiddels staat het initiatief stevig in de schoenen. Uit een enquête blijkt dat de poli zeer positief wordt ervaren onder patiënten en hun familieleden of mantelzorgers. Patiënten kunnen naar de polikliniek Neurologie doorverwezen worden via hun huisarts. De poli is open op dinsdag- en vrijdagochtend en heeft een snelle diagnostiek en korte wachttijden.